Tegen de muur

11 november 2014

Tegen de muur

A28 verkeersknelpunt voor otter en andere diersoorten

Met een brief en een persexcursie vragen acht natuur- en landschapsorganisaties aandacht voor de voor fauna levensbedreigende situatie op de snelweg tussen de stad Groningen en De Punt. Het tracé van de A28 tussen Groningen en Eelde doorsnijdt het Nationale Natuurnetwerk, dat de ecologische verbinding vormt tussen natuurgebieden in Friesland, Groningen en Drenthe.

De ontwikkeling van flora en fauna is binnen dit deel van het Nationaal Natuurnetwerk bijzonder succesvol. De A28 zorgt echter voor een levensgevaarlijke versperring voor talloze dieren die de snelweg trachten over te steken. Vooral de betonnen muur in de middenberm vormt een onoverkomelijke barrière. Vrijwel dagelijks worden zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing het slachtoffer. Daarnaast zijn er zelfs bevers, een boommarter en een otter doodgereden op dit tracé.

Met een brief aan minister Schultz-van Haegen verzoeken de organisaties om op korte termijn maatregelen te treffen om de passeerbaarheid voor zoogdieren op dit stuk A28 te verbeteren. Daarnaast gingen medewerkers van IVN Groningen-Haren en Natuurmonumenten namens de organisaties op stap met het Dagblad van het Noorden. Dat leverde het volgende artikel op in de zaterdagkrant van 8 november 2014: ‘Zelfs een muis komt er niet over’.

Otter Challenge
Daarnaast is een aantal natuur- en milieuorganisaties gestart de Otter Challenge gestart. Binnen de Challenge wordt iedereen die een goed businesidee heeft om de otter structureel te helpen overleven in Nederland uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan. Lees hier alles over de Otter Challenge.