Het Dok in Lewenborg en Duurzaam Menterwolde ontvangen eerste subsidies via Servicepunt LEV

26 mei 2014

Het Dok in Lewenborg en Duurzaam Menterwolde ontvangen eerste subsidies via Servicepunt LEV

Dankzij subsidie die via het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is toegekend, kunnen bewoners van de Groningse wijk Lewenborg en inwoners van het dorp Menterwolde verder met hun duurzame plannen. In Lewenborg gaat de komende maanden een haalbaarheidsstudie van start die het collectief opwekken van zonne-energie op het dak van wijkcentrum Het Dok onderzoekt. In Menterwolde is de subsidie al gebruikt voor het opzetten van onder andere een informatiestructuur en een coöperatieve vereniging.

De groep bewoners in Lewenborg heeft subsidie gekregen om de proceskosten, haalbaarheidsstudie en organisatie te bekostigen van dit initiatief. Ze maken daarbij gebruik van de kennis en kunde van Grunneger Power.

Coöperatieve Vereniging Duurzaam Menterwolde heeft als doel om besparingen op energiegebruik en productie van duurzame energie in de gemeente Menterwolde in een versnelling te brengen. Zij doen dit door zowel de dorpsvereniging als groepen en inwoners met voorlichting te ondersteunen bij het lokaal opzetten van projecten en enthousiasmeren van de deelnemers. Op korte termijn wil de initiatiefgroep onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen op scholen en het zwembad te plaatsen.

De inmiddels opgerichte coöperatie heeft de subsidie ook gebruikt voor het bouwen van een website, het geven van goede voorlichting en het genereren van publiciteit. In 2012 startten de initiatiefnemers met een campagne om Menterwolders te informeren over alternatieve energiebronnen. Resultaat was een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.  Die zijn inmiddels geïnstalleerd op 48 woningen.

Ook aanvragen
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts beoordeelt de subsidieaanvragen in opdracht van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Er is in totaal € 105.000 subsidie te verdelen. Andere initiatieven kunnen nog tot december 2015 subsidie aanvragen.