Symposium Samen investeren in de Eems-Dollard

13 november 2011

Symposium Samen investeren in de Eems-Dollard

Het Eems-Dollardestuarium staat de laatste tijd volop in de publieke belangstelling. Het is een natuurgebied van internationaal belang dat zwaar in zijn natuurlijk functioneren is aangetast. Daarnaast is het Eems-Dollardestuarium een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze bedrijvigheid kan een negatief effect op de natuur hebben. Wat is de ruimte voor economische ontwikkeling en wat zijn de effecten van de bedrijvigheid op de natuur? Deze vragen willen we samen met u onderzoeken tijdens dit symposium.

Onderzoek
Zowel in Nederland als in Duitsland wordt veel onderzoek gedaan naar de huidige toestand van het Eems-Dollardestuarium. Met de hierdoor opgedane kennis kunnen we effecten op de natuur beter beoordelen en de ruimte verkennen voor verdere economische ontwikkeling. Daarnaast worden kansen voor natuurherstel geïnventariseerd.

In Duitsland worden op dit moment systeemherstellende maatregelen getoetst op hun effect. De eerste resultaten uit dit onderzoek zullen op het symposium worden gepresenteerd. Ook in Nederland gaan we op zoek naar manieren om de natuur in het gebied te herstellen. Hiervoor willen we ons samen met bedrijfsleven, politiek, overheden en natuur- en milieuorganisaties inspannen.

We nodigen u uit om samen met ons hierover na te denken, om zo dit waardevolle natuurgebied voor de toekomst te bewaren.

Het symposium is tweetalig van opzet. Zowel Duitse als Nederlandse sprekers en gasten zijn vertegenwoordigd. Om het programma voor iedereen toegankelijk te maken, wordt er simultaan getolkt.