Symposium Energietransitie in het Landschap

8 maart 2016

Symposium Energietransitie in het Landschap

De transitie naar duurzame vormen van energieopwekking staat volop in de belangstelling. Burgers staan op om zelf, of in collectief verband, initiatieven te ontwikkelen. Ook ontwikkelaars kloppen met plannen aan bij overheden. Gemeenten en provincies stimuleren dit, maar zoeken tegelijk naar een goede balans met de kwaliteit van de leefomgeving.

De noordelijke Natuur en Milieufederaties en Libau zijn, ieder vanuit hun eigen rol, volop bezig met het energielandschap van de toekomst. Gezamenlijk hebben we het initiatief genomen om een programma samen te stellen waarin inwoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincies in Noord-Nederland worden meegenomen in de steeds urgentere discussie over de inpassing van energie in het landschap. Op dinsdag 7 maart verscheen daarover een mooi artikel in het Dagblad van het Noorden. Lees het hier.

Op het symposium brengen verschillende sprekers met uiteenlopende achtergronden en belangen hun perspectief op energietransitie in het landschap voor het voetlicht, waarna we hierover in debat gaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Meld u aan via deze link.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00  

Broodmaaltijd in Gasunie en inloop

 

Avondprogramma – symposium
 

19.00

 

Welkom door avondvoorzitter Jaap Jepma

De urgentie en opgave van de energietransitie

door Wim van Gemert – Lector energietransitie Hanzehogeschool

Een nieuw energielandschap

door Christiaan Zuidema – Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUG

Pitches ‘Mijn energieperspectief’ door:

Meindert Smallenbroek – Ministerie van Economische Zaken

Hilde Kloosterziel – provincie Friesland

Rob Schreibers – gemeente Tynaarlo

Harm Post – Groningen Seaports

Lokaal energie-initiatief

Monique Pas – IVN, scholenproject

 

 

Plenair debat
21.30 Afsluiting door gedeputeerde Nienke Homan

 

Voorafgaand aan het avondprogramma bieden we u een broodmaaltijd aan. Deelname aan het programma is gratis.

Wel vragen we u om u van tevoren aan te melden in verband met de catering. Dat kan via deze link.*

Let op! Bij deelname wordt u verzocht een legitimatiebewijs mee te nemen. Dat is nodig voor registratie bij de Gasunie. Neem voor meer informatie contact op met Akkeliene Postema.

 

* Werkt de link niet, kopieer dan de volgende link in uw internetbrowser:
https://app.etapestry.com/onlineforms/nl_NMFGRO/Symposium_Energietransitie_in_het_landschap-1.html