Symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel

30 mei 2013

Symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel

De Eems-Dollard is een bijzonder productief gebied. Waar de rivier de Eems uitmondt in de Noordzee is het water rijk aan voedingsstoffen. Dit  vormt de basis voor een hoge biodiversiteit. Op het land heeft zich een veelzijdige economie ontwikkeld, die profiteert van de open verbinding met de zee.

Maar het functioneren van het estuarium is door menselijk ingrijpen ernstig verstoord. Het kan zijn rol als hoogwaardig natuurgebied niet langer waarmaken. Wat kunnen we doen om de ecologie van de Eems-Dollard te verbeteren? En welke partijen moeten actie ondernemen?
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseert dinsdag 18 juni a.s. een symposium voor beleidsmakers en ondernemers. Sinds het voorgaande symposium van december 2011 is veel gebeurd, maar de problemen zijn nog niet opgelost. Met de conclusies uit het symposium geven we een eerste aanzet voor een Duits-Nederlands gedragen projectagenda voor natuurherstel.

Wanneer: dinsdag 18 juni, van 9:30 – 16:30 uur
Locatie: De Oude Remise, Oudezijl 1, 9693 PA Bad Nieuweschans