Subsidie helpt lokale energie-initiatieven stappen maken

24 januari 2014

Subsidie helpt lokale energie-initiatieven stappen maken

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts wegens succes voortgezet

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts ondersteunt particulieren in Groningen die samen duurzame energie willen opwekken. De vele vragen en verzoeken die binnenkomen laten zien dat het Servicepunt voorziet in een groeiende behoefte. Met steun van de provincie Groningen kan zij in ieder geval ook de komende twee jaar initiatieven blijven ondersteunen. Zo kunnen initiatieven via het Servicepunt aanspraak maken op een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken en opstartkosten voor een eigen energiecoöperatie. Het Servicepunt wordt gerund door de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

Groei initiatieven
Energie-gedeputeerde Yvonne van Mastrigt laat weten dat zij constateert dat niet alleen het aantal initiatieven blijft toenemen, maar dat ook bestaande initiatieven steeds concreter en actiever worden. Zoals Grunneger Power, die op dit moment duurzame energie levert aan ongeveer 550 huishoudens en de mensen van Pekela Duurzaam bij wie de eerste zonnepanelen al op de daken liggen. “Ik juich het toe dat inwoners zelf aan de slag gaan met het opwekken van duurzame energie. Met kennis en geld willen we het ontstaan van lokale energie versnellen. Want deze initiatieven stimuleren de lokale economie en zij dragen bij aan verduurzaming van de energievoorziening en versterken de leefbaarheid in de Groningse wijken en dorpen,” aldus Van Mastrigt.

Grote belangstelling
Donderdag 23 januari was er een bijeenkomst in het gemeentehuis in Ten Boer over mogelijkheden voor collectieve zon-initiatieven. Carlien Hoedemaker-Bos van de Natuur en Milieufederatie en het Servicepunt: “Het grote aantal deelnemers laat zien dat er veel belangstelling is voor lokale duurzame energie. De mensen hebben veel vragen, bijvoorbeeld over hoe zij een collectief kunnen opstarten om zelf duurzame energie op te wekken. Ook informeert het Servicepunt hen over technische en beleidsmatige ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Met bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en een deskundig netwerk helpen wij ze verder.” Initiatiefnemers kunnen contact opnemen met het Servicepunt via ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl.

Meer informatie
Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst: