Burgerpunt Stut-en-Steun geopend

26 mei 2016

Burgerpunt Stut-en-Steun geopend

Vanaf 26 mei kunnen bewoners in het gaswinningsgebied terecht bij het burgersteunpunt Stut-en-Steun. Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.

De medewerkers van het steunpunt beantwoorden vragen, begeleiden bewoners en verwijzen door indien nodig. Bewoners kunnen er onder meer terecht met vragen over het proces rondom hun schademelding, schadeafhandeling en het veiliger maken of het bouwkundig versterken van hun woning. Ook vragen over diverse regelingen (waardevermeerdering, koopregeling, e.d.) kunnen bij Stut-en-Steun worden gesteld.

Hulp nodig
Door de mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen wonen steeds meer inwoners in onveilige situaties. Stut-en-Steun staat aan de kant van de inwoners. Veel inwoners lijden onder de onveiligheid, onder de aanhoudende schades, en worden moedeloos van de lange en ondoorzichtige procedures van de NAM, het CVW, de NCG en de andere instanties. Veel inwoners zien door de bomen het bos niet meer in de hoeveelheid van instanties die de laatste jaren in het gebied zijn gecreëerd.

Stut-en-Steun is als de behulpzame en betrokken buurvrouw die met meer dan gemiddelde kennis en tijd inwoners heel graag ter zijde staat in hun proces.

Onafhankelijke steun
De medewerkers helpen inwoners die vastgelopen zijn in hun proces met bijvoorbeeld NAM, het CVW of de NCG. Zij bieden inwoners een luisterend oor en denken mee over maatoplossingen die bij de inwoner past. Indien nodig helpen zij bij het leggen van het contact met de verantwoordelijke partijen zoals NAM, CVW, NCG en met overige instanties zoals de Onafhankelijke Raadsman, de Gemeenten, Maatschappelijk Werk, SNN en de Commissie Bijzondere Situaties. De ondersteuning van Stut-en-Steun is geheel gratis.

Openingstijden Stut-en-Steun
Stut-en-Steun is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur en is gevestigd aan de Spoorbaan 1 in Appingedam. Het steunpunt is bereikbaar via telefoonnummer 050 – 211 20 44 en per mail via info@stutensteun.nl. Ook is het mogelijk om via de website www.stutensteun.nl de vraag digitaal te stellen.
Op afspraak is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek.

Initiatiefnemers

Stut-en-Steun is een initiatief van de GBB (Groninger Bodem Beweging) en het Groninger Gasberaad.

De GBB is opgericht op 6 november 2009 met als doel het opkomen voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld.

Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het gaswinningsgebied. Het Gasberaad wil ervoor zorgen de inwoners en organisaties maximaal worden betrokken bij het bepalen van de inhoud en de uitvoering van het Meerjarenprogramma van de NCG.

Het Groninger Gasberaad, en de Groninger Bodem Beweging borgen de onafhankelijkheid van het steunpunt. Zij hebben hiervoor gezamenlijk een aparte stichting opgericht, de Stichting Onafhankelijk Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade. De komst van het steunpunt is onderdeel van het Meerjarenprogramma van de NCG. De NCG subsidieert de stichting.