Streep door kolencentrale Eemshaven en vaargeulverdieping

24 augustus 2011

Streep door kolencentrale Eemshaven en vaargeulverdieping

De Raad van State heeft vandaag de natuur beschermings wetvergunning voor de kolencentrale van Essent in de Eemshaven vernietigd. Ook het Tracébesluit voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven – Noordzee ging onderuit. Natuur- en milieu-organisaties zijn blij met de uitspraken. Beide ontwikkelingen hebben onaanvaardbare gevolgen voor het Werelderfgoed Waddenzee. De organisaties betreuren het dat Essent het tot deze uitspraak heeft laten komen en niet eerder een duurzame weg in is ingeslagen.

Natuur en Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten protesteerden van het begin af tegen beide ontwikkelingen. Het Tracébesluit maakte een vaargeulverdieping mogelijk waardoor schepen met een diepgang van 14 meter in de Eemshaven zouden kunnen komen. “De Eems is er al ontzettend slecht aan toe. Deze uitspraak geeft ruimte om nu eerst aan verbeteringen te gaan werken. We hopen dat de overheden zich daar nu vol voor in gaan zetten,” aldus Ester Kuppen namens de natuur- en milieuorganisaties.

Het water in de Eems stroomt door allerlei ingrepen veel te snel, waardoor de rivier veel te troebel is geworden. Daardoor groeien er minder algen. Die zijn juist de basis van de voedselketen in de Eems. Ook zorgt de troebelheid voor zuurstofgebrek in de Eems. Hierdoor leeft er in delen van de Eems in de zomer helemaal niets meer.

De situatie rond de Eems was, naast de grote CO2-uitstoot van de kolencentrale, de voornaamste reden om tegen de vergunning van Essent te procederen. De kolenschepen van Essent hadden een extra diepe vaargeul nodig. Daarnaast stoot een kolencentrale veel meer stikstofoxides en zwaveldioxide uit dan bijvoorbeeld een gascentrale.

Natuur- en milieuorganisaties vinden dat deze uitspraak moet leiden tot een principiële discussie of een kolencentrale wel past aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee. Ook vinden natuur- en milieuorganisaties dat het is tijd voor een herbezinning op onze energievoorziening. “Deze situatie kent geen winnaars. Essent nam echter bewust een groot risico door verder te bouwen, ondanks de ingestelde beroepen en de lopende rechtszaken,” aldus Ester Kuppen.

Meer informatie

Klik hier voor de persberichten van de Raad van State over de uitspraken

Persbericht -Streep door kolencentrale Eemshaven en vaargeulverdieping
Duits persbericht: Kein Kohlekraftwerk und kein Ausbau der Fahrrinne im niederländischen Eemshaven