‘Straks wordt winst nog boete’. Bedrijven steken kop in zand.

28 september 2018

‘Straks wordt winst nog boete’. Bedrijven steken kop in zand.

Bedrijven steken kop in zand voor verplichte energiemaatregelen

Het lijkt bedrijven te ontgaan dat zij winst kunnen maken met energiebesparende maatregelen. Te weinig bedrijven ondernemen actie en dat terwijl de Wet milieubeheer hen verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Dit betekent dat deze bedrijven straks niet met winst maar met boetes te maken krijgen. Juist dat wil de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) voorkomen. Met de CleanCampagne, waarvan de kick-off gistermiddag plaatsvond, bieden zij bedrijven stapsgewijze ondersteuning bij het voldoen aan de minimale wettelijke verplichting én meer.

Meer doen, dat is waar de CleanCampagne voor staat. ‘Alleen voldoen aan de wettelijke verplichting zorgt ervoor dat je achter de feiten aanloopt’, aldus Janneke Wolkorte, projectleider van de CleanCampagne. ‘Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onder andere het bedrijfsleven. Wetgeving wordt naar verwachting steeds verder aangescherpt dus slimme ondernemers kijken verder dan de huidige wetgeving.’

De CleanCampagne wil bedrijven in laten zien dat zij door extra stappen te nemen op de lange termijn meer kunnen verdienen. ‘Door mee te doen met de CleanCampagne krijgen zij de mogelijkheid met minimale inspanning het optimale uit deze situatie te halen.’

Tijdens de kick-off kwam onder andere Floris van Dijk aan het woord. Namens de Omgevingsdienst Groningen, het bevoegd gezag, liet hij in duidelijke woorden weten dat bedrijven nu echt actie moeten ondernemen:

‘We zitten in een achtbaan als het gaat om verduurzaming. Er zijn op dit moment al nieuwe verplichtingen vastgelegd waar bedrijven volgend jaar mee te maken krijgen. Zo komt er voor 1 juli 2019 een landelijke informatieplicht waarin bedrijven moeten melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Doen zij dit niet dan komen zij bovenaan op onze prioriteringslijst te staan.’

CleanCampagne
Met de CleanCampagne wordt voor het bedrijf inzichtelijk gemaakt welke energiemaatregelen er getroffen kunnen (en moeten) worden. De NMG werkt hiervoor samen met onafhankelijke energieadviseurs. Zij stellen samen met het bedrijf een plan van aanpak op die bij de situatie van het bedrijf past. Daarbij biedt de CleanCampagne een aantal concrete vervolgacties aan waarmee het bedrijf aan de slag kan.

Tags: