NMG dringt aan op actiever stikstofbeleid Provincie Groningen

6 juni 2014

NMG dringt aan op actiever stikstofbeleid Provincie Groningen

Er komt in Nederland veel te veel stikstof (ammoniak, nitraat, stikstofoxide) in het milieu terecht. En dat is schadelijk voor de natuur, de biodiversiteit. Daarom voeren Nederland en Europa al meer dan 25 jaar beleid om de hoeveelheid stikstof in ons milieu te verminderen. En met succes: op dit moment is de uitstoot van ammoniak nog maar 1/3 van de uitstoot in 1990. Maar we zijn er nog niet: er komt nog altijd 2 tot 5 keer te veel stikstof in gevoelige natuurgebieden terecht. In een brief aan Provinciale Staten dringt de Natuur en Milieufederatie Groningen erop aan dat de Provincie haar verantwoordelijkheid neemt en een actief stikstofbeleid gaat voeren.

De Provincie Groningen wacht echter op landelijk beleid. Maar dat vlot nog niet erg. Daarom hebben verschillende andere provincies een eigen provinciaal stikstofbeleid ontwikkeld. De Provincie Groningen heeft daar vooralsnog niet voor gekozen. Dit heeft tot gevolg dat de Groningse melkveehouders op dit moment weinig aandacht hebben voor het verminderen van de ammoniakemissies.

De Provincie Groningen stelt dat er slechts één zeer stikstofgevoelig Natura 2000-gebied in Groningen is: Lieftinghsbroek. Dat klopt, maar de andere natuur in de provincie gaat ook achteruit door te veel stikstof. Omdat die natuur niet beschermd is, kijkt de Provincie daar niet naar. Stikstof in de lucht komt immers vaak op grote afstand neer. Stikstof uit Groningen zorgt daarmee voor achteruitgang van natuurgebieden in Drenthe, Friesland, Duitsland. Zoals ook het grootste deel van de stikstof die in Lieftinghsbroek terechtkomt (de ‘achtergrondconcentratie’), van buiten de provincie afkomstig is. Die achtergrondconcentratie gaat dus alleen omlaag als iedereen daar moeite voor doet: ook de provincie Groningen.

Te veel stikstof (ammoniak, nitraat, stikstofoxide) is schadelijk voor de natuur: de stikstofminnende planten overwoekeren de planten die alleen onder stikstofarme omstandigheden kunnen groeien. Bijzondere planten verdwijnen: dit zorgt voor een verarming van de natuur, en achteruitgang van de biodiversiteit. Dit speelt natuurlijk niet alleen in de beschermde Natura 2000-gebieden, maar ook in de ‘gewone’, niet beschermde natuur op het platteland.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is dan ook blij met de sterke afname van de stikstofuitstoot. Maar de laatste jaren daalt de stikstofuitstoot steeds minder. Het lijkt er op dat de afname tot stilstand komt. In Groningen is de uitstoot van stikstof sinds 2000 zelfs iets toegenomen. Dit is slecht voor de natuur in de provincie: de hoeveelheid stikstof in de lucht moet nog ten minste worden gehalveerd.