Stem op 18 maart: provinciale verkiezingen, maar ook: Waterschapsverkiezingen

1 maart 2015

Stem op 18 maart: provinciale verkiezingen, maar ook: Waterschapsverkiezingen

Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten kunt u uw stem uitbrengen voor het nieuwe bestuur van uw waterschap, in Groningen: Hunze en Aa’s of Noorderzijlvest. Waarom is dat belangrijk?

Waterschappen zorgen voor sterke, veilige dijken en de afvoer van wateroverschot. Voor voldoende, schoon water voor landbouw, natuur, scheepvaart en industrie. Maar ook voor de afvalwaterzuivering, natuurvriendelijke oevers en veilig zwemwater.

Daarbij maken de waterschappen allerlei keuzes, die grote invloed hebben op de waterkwaliteit, en daarmee op natuurwaarden in en langs het water. En dus ook op de manier waarop u kunt genieten van het Groninger landschap. De waterschappen kunnen kiezen voor een kunstmatig, vast waterpeil of voor een natuurlijk, flexibel waterpeil. Een natuurlijker peilbeheer zorgt voor schoner water en meer natuur. Inklinking van de bodem wordt tegengegaan. [link naar filmpje over flexibel peilbeheer]  Waterschappen kunnen kiezen voor schone kronkelende rivieren en beken waardoor vis weer vrij kan trekken tussen het zoete en het zoute water. Zoals bij voorbeeld de Ruiten Aa, de Hunze en de Drentse Aa.

Waterschappen kunnen er voor kiezen om duurzaam om te gaan met grondstoffen, bij voorbeeld door slibafval te verwerken tot nieuwe stoffen [link naar video over wc-papier] En om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. En tenslotte is de veiligheid, vooral in het aardbevingsgebied, gediend met brede groene dijken in plaats van strakke harde dijken. Bovendien passen die groene dijken veel beter in het landschap.

Het maakt groot verschil welke bestuurders bij het waterschap aan het roer zitten. Kies daarom in uw waterschap kandidaten die opkomen voor natuur, gezond water, aantrekkelijke landschappen en een duurzaam Groningen.

Stem op uw waterschap: u maakt het verschil!