Stel veiligheid centraal in plaats van hoeveelheid gewonnen gas

10 februari 2015

Stel veiligheid centraal in plaats van hoeveelheid gewonnen gas

Maandag 9 februari maakte Kamp bekend de gaswinning de eerste 6 maanden te verlagen naar 16,5 miljard kuub. In juli besluit hij of dit niveau gehandhaafd blijft (dus een maximale jaarproductie van 33 miljard kuub in 2015) of dat toch de eerder voorgenomen 39,5 miljard kuub gewonnen gaat worden. Nog geen reden tot juichen dus voor de inwoners van Groningen. De Natuur en Milieufederatie Groningen vindt dat niet gesproken moet worden over hoeveelheden kuub, maar dat de mate waarin de veiligheid en leefbaarheid kunnen worden gegarandeerd leidend moet zijn.

Het genomen gasbesluit is geen goede vertaling van ons standpunt ‘hand aan de kraan’. Dit principe gaat ervan uit dat de hoeveelheid te winnen gas wordt aangepast aan een te garanderen veiligheidsniveau. De overheid moet zich daarvoor eerst uitspreken over wat een acceptabel veiligheidsniveau is, wat zij nog niet heeft gedaan. Ook is de relatie tussen gasproductie en bodemgedrag onvoldoende bekend.

Daarnaast zou een gasbesluit mede gebaseerd moeten zijn op de normen voor bouwkundig versterken. Deze zijn nog onvoldoende uitgewerkt en niet meegewogen in het gasbesluit. Ook dit laat zien dat veiligheidsnormen onvoldoende zijn meegenomen in het gasbesluit.

Stilleggen gaswinning
Bij behoorlijk bestuur moet het voorzorgsprincipe worden gehanteerd. Dat betekent dat maatregelen genomen moeten worden om risico’s te vermijden, ook als er nog sprake is van wetenschappelijke onzekerheid over de effecten van de ingreep. Er zijn nog veel te veel onzekerheden over de effecten en risico’s van gaswinning. Daarom is de Natuur en Milieufederatie van mening dat dit gasbesluit nooit genomen had mogen worden. Desnoods moet de productie worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid is.

Beroep gasbesluit
De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft vorig jaar, samen met de Groninger Bodem Beweging, Waddenvereniging en Milieudefensie Zuid-Oost Groningen, een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit en bekijkt nu met deze partijen op welke gronden we in beroep kunnen gaan.