Startsubsidie voor energie-initiatief in Kantens, Stitswerd en Rottum

29 juni 2017

Startsubsidie voor energie-initiatief in Kantens, Stitswerd en Rottum

2017 Cheque Kantens (3)Kantens-Stitswerd-Rottum Duurzaam ontvangt 7.825 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij samen met het dorp een zonnedak aanleggen om te voorzien in een deel van de eigen energiebehoefte. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

In 2016 heeft een aantal inwoners van Kantens, Stitswerd en Rottum het plan opgevat om de dorpen waar zij wonen duurzamer te maken. De stip op de horizon is een energie neutraal dorp. In eerste instantie kijken ze naar collectieve zonnedaken. Vervolgens wordt via de collectieve aanpak gewerkt aan andere duurzame projecten als kleinschalige windenergie en isolatie.

De initiatiefnemers willen de inwoners van hun dorp bewustmaken van energie en hun energiegebruik en enthousiasmeren voor gezamenlijke energieprojecten. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, betrekken ze de leerlingen van de basisschool bij hun plannen en maken ze gebruik van culturele activiteiten. Het plan om de dorpen te verduurzamen komt voort uit een dorpsonderzoek waar veel animo uit is gebleken om samen te werken aan het opwekken van duurzame energie.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.