Startsubsidie voor dorpsmolens Broukster Energie Coöperatie

27 september 2018

Startsubsidie voor dorpsmolens Broukster Energie Coöperatie

Lokaal energie-initiatief de Broukster Energie Coöperatie ontvangt 9.370 euro aan startsubsidie van de Provincie Groningen. Zij wil twee kleine dorpsmolens plaatsen in de buurt van Noordbroek en Zuidbroek. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers willen de dorpsgenoten actief betrekken bij groene projecten in de omgeving van Noordbroek en Zuidbroek. Zo zetten ze onder andere in op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie via zon en wind. De eerste stap bestaat uit de realisatie van twee EAZ-dorpsmolens. Deze worden geplaatst op boerenland. Omwonenden kunnen via de zogenoemde postcoderoosregeling mede-eigenaar worden van beide molens. De opbrengsten worden weer geïnvesteerd in volgende energieprojecten.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie wordt verstrekt vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid van de Provincie Groningen. Hier kunnen bewonersinitiatieven van buiten het aardbevingsgebied aanspraak op maken. Voor meer informatie over de startsubsidie voor lokale energie-initiatieven in de provincie Groningen kunt u terecht bij het Servicepunt.

Tags: