Startsubsidie Lokale Energie heeft in 1 jaar aan 13 initiatieven bijgedragen

Startsubsidie Lokale Energie heeft in 1 jaar aan 13 initiatieven bijgedragen

Sinds juli 2021 is de Startsubsidie Lokale Energie Groningen beschikbaar. Inmiddels zijn er al 13 startende initiatieven ondersteund met een financiële bijdrage. Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking. In dit artikel lichten we drie voorbeelden uit.

EcoThesinge

Een voorbeeld van zo’n startende coöperatie is EcoThesinge. In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge ernaar streeft om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat er in en rond het dorp evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt.

Na een oproep van dorpsbelangen hebben vier dorpsbewoners het initiatief genomen om invulling te geven aan dat doel. Zij hebben de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg EcoThesinge, opgericht. De startsubsidie is ingezet voor communicatiekosten, een haalbaarheidsonderzoek en notariskosten.

EcoThesinge wil zich in eerste instantie richten op het stimuleren van en ondersteunen bij isolatie van woningen. Denk bijvoorbeeld aan het kosteloos aanbieden van een energiescan of de diensten van een energiecoach, zodat bewoners een goed beeld krijgen van wat ze kunnen doen om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun huis te verduurzamen. Peter Heidema van EcoThesinge: ‘Momenteel wordt er hard gewerkt om een dak van een loods vol te leggen met zonnepanelen. De bijna 100 leden van de energiecoöperatie kunnen financieel meedoen in dit project!’

Duurzaam Vledderveen

Ook het energie-initiatief Duurzaam Vledderveen is opgericht naar aanleiding van de nieuwe dorpsvisie. Daaruit blijkt dat duurzaamheid een van de wensen is van de inwoners. Het energie-initiatief is samen met de inwoners van Vledderveen bezig om een realistisch en haalbaar Dorp Energieplan op te stellen waarmee Vledderveen duurzaam aardgasvrij en energieneutraal wil zijn in 2050. De startsubsidie wordt onder andere gebruikt voor de ondersteuning door de Groninger Energiekoepel (GrEK) bij het opstellen van het Dorp Energieplan.

Op dit moment is er van zes typen woningen in het dorp een ‘energie prestatie advies’ gemaakt. Deze adviezen geven inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor deze woningen. Het kernteam houdt diverse leuke acties, wat ervoor zorgt dat de betrokkenheid van de bewoners groot is. Dit is terug te zien in het feit dat er naast het kernteam ook al een klankbordgroep is gevormd en de opkomst tijdens de bewonersavonden hoog is. Binnenkort wordt de WE-Energy-Game gespeeld in het dorp, om nog meer inzicht te krijgen in de situatie in het dorp. Het Dorp Energieplan wordt in mei 2023 afgerond.

Voor het realiseren van het Dorp Energieplan werd naast de startsubsidie ook subsidie ontvangen van de gemeente Stadskanaal en van de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon.

LECO

De meest recente uitgegeven startsubsidie is die voor LECO. De Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort Duurzaam (LECO) wil de energievoorziening in deze wijk in Groningen baseren op duurzame bronnen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Ook wil LECO woningverbetering combineren met energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Om dit te bereiken is er draagvlak nodig van de hele buurt. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken zal de nieuw opgerichte coöperatie de startsubsidie gebruiken voor een huisstijl, logo, en andere communicatiemiddelen.

De komende periode is LECO druk bezig met het maken van een wijkenergieplan. Dit plan willen ze opstellen met de ideeën en wensen van alle Oosterpoorters zodat er een plan op maat, per pand en per straat komt.

15 december 2022

Ook aan de slag met lokale energie in jouw buurt of dorp?

Ben jij nou ook net een nieuw energie-initiatief gestart, of wil je deze gaan starten met je buurt of dorp? Neem dan gerust contact op met Sjouke of Simone om te kijken of je in aanmerking komt voor de startsubsidie. Meer informatie vind je op www.startsubsidielokaleenergie.nl.

Programma Energieparticipatie

Het budget van de Startsubsidie Lokale Energie komt uit het Programma Energieparticipatie. Nationaal Programma Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Energieparticipatie uit te voeren. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.

 

Tags: