Startsubsidie helpt Onderdendam op weg

10 juli 2017

Startsubsidie helpt Onderdendam op weg

2017 Cheque Onderdendam

Werkgroep Energietransitie Onderdendam ontvangt 3.000 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij inwoners stimuleren om hun woning beter te isoleren. Te nemen energiemaatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met de versterkingsopgave in het dorp. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

In samenwerking met een aantal specialisten heeft een groep inwoners van Onderdendam het Actieplan Onderdendam 2016-2026 opgesteld. Doel is om de leefbaarheid en kwaliteit van het dorp te verbeteren. De initiatiefnemers zetten onder andere in op energiezuinig wonen en verandering van energiebronnen.

Enerzijds stimuleert de Werkgroep Energietransitie inwoners om energiebesparende maatregelen te treffen aan de eigen woning, zowel om energie te besparen als om duurzaam op te wekken. Daarnaast organiseert zij collectieve projecten om de energievoorziening van het dorp als geheel te verduurzamen. Hoe en wat bepaalt zij zoveel mogelijk samen met alle inwoners.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.