Stap verder richting gezonde Eems-Dollard

19 november 2015

Stap verder richting gezonde Eems-Dollard

Maandag 9 november maakten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Groningen afspraken over de Eems-Dollard. De Natuur en Milieufederatie is samen met haar collega-natuurorganisaties blij dat deze afspraken er nu zijn en hoopt dat ze uiteindelijk gaan leiden tot een gezonde Eems. Er worden nu concrete projecten in gang gezet voor verbeteringen op de korte termijn, terwijl er nog verder gekeken wordt naar de oplossing op lange termijn.

De aanleiding is dat de Eems veel te troebel is, waardoor er bijvoorbeeld zuurstofloosheid ontstaat en trekvissen niet of moeilijk de weg naar hun paaigebieden kunnen vinden. De slechte staat van de Eems is voor provincie en ministerie aanleiding om een meerjarig, adaptief programma op te stellen en uit te voeren. Dat moet leiden tot een gezonde Eems in (uiterlijk) 2050. Ook moet er een ‘Innovatieprogramma Slib’ uitgewerkt worden. Dat moet het mogelijk maken om baggerslib uit de Eems niet langer terug te storten maar nuttig toe te passen. Over deze beide programma’s wordt volgende jaar verder besloten, op basis van de verdere uitwerking. Ondertussen gaan Rijk en regio aan de slag met een aantal pilots, zoals de ‘Brede Groene Dijk’ langs de Dollard. Hiervoor wordt ook extra geld vrijgemaakt, en deze pilots moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de slibconcentratie in de Eems omlaag gebracht kan worden.