Slochteren eerste proefgemeente voor kleine windmolens

27 november 2017

Slochteren eerste proefgemeente voor kleine windmolens

Slochteren is door de Provincie aangewezen als eerste proefgemeente waar kleine windmolens in het buitengebied geplaatst mogen worden. Dit houdt in dat zo’n windmolen binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel mag staan, of deze moet onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief. Het experiment moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen in het buitengebied.

15 meter hoog
In Slochteren gaat het om een molen van EAZ Wind, met een maximale ashoogte van 15 meter. De windmolen komt buiten het bouwperceel te staan, bij een agrarisch ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

Toestemming
De Provincie geeft in haar huidige beleid geen toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens in het buitengebied. De proef moet uitwijzen of dit in de toekomst wel mogelijk wordt. Gedeputeerde Nienke Homan: ‘Met deze pilot willen we aantonen dat dankzij goede inpassing in het landschap kleine windturbines in het buitengebied mogelijk zijn. We zullen de resultaten van deze pilot zeker meenemen in ons nieuwe beleid voor duurzame energie.’

Samen met lokale energiecoöperaties
De gemeente Slochteren is positief gestemd over het besluit van de provincie. Wethouder Jan-Jacob Boersma: ‘Wij zien het belang in om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen. Deze pilot geeft ons de mogelijkheden hiervoor. Samen met lokale energiecoöperaties gaan we kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om de energietransitie vorm te geven. We zijn hierover al in gesprek.’

Park- of lijnopstelling
Naast de pilot met kleine windmolens rond een bouwperceel biedt de provincie in deze pilot ook de optie om windmolens tot maximaal vijftien meter te plaatsen in een park- of lijnopstelling. Dit moet dan in samenwerking met een lokaal initiatief en staat onder begeleiding van de provincie. Naast de gemeente Slochteren is er nog plek voor andere gemeenten om ook mee te doen als pilotgemeente voor kleine windmolens.

Duurswold
Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts heeft de trekkers van het lokale energie-initiatief Duurswold geholpen in de aanloopfase. Zij hebben onder andere een startsubsidie  ontvangen om de coöperatie op te richten en de omwonenden te betrekken bij het proces.