Schonere noordelijke havens met uniek waterbehandelingssysteem

1 mei 2017

Schonere noordelijke havens met uniek waterbehandelingssysteem

Ballastwater

Groningen Seaports introduceert voor zowel de haven van Delfzijl als de Eemshaven een uniek waterzuiveringssysteem. Na twee jaar intensief testen was het op dinsdag 25 april zover; met een druk op de knop door Anneke Schäfer, directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen, werd het systeem officieel in gebruik genomen.

Damen Shipyards en Mariflex hebben – op initiatief van Groningen Seaports – een uniek, mobiel ballastwater-behandelsysteem ontwikkeld met de naam: InvaSave. Dit past volledig in de havenvisie van het Groningse havenbedrijf. The International Maritime Organisation (IMO) zal het project opnemen in haar programma voor mogelijke havenoplossingen.

Ballastwater draagt bij aan de stabiliteit van schepen. Bij het innemen van lading in havens wordt dit water gelost. Dit gebeurt tot nu toe ongezuiverd of onbehandeld ‘op oppervlaktewater’. Hiermee kunnen uitheemse organismen in de Waddenzee gebracht worden die de lokale biotoop ontregelen. Het ontwikkelde ballastwater-behandelsysteem biedt hier een (schone) oplossing voor.

InvaSave
De InvaSave neemt het ballastwater in en reinigt dit gedurende de laadtijd van schepen in de havens. Dit gecertificeerde systeem is een mobiele installatie in een container, dat op een ponton of trailer geplaatst kan worden voor het behandelen van ballastwater van schepen die de haven van Delfzijl en de Eemshaven aandoen. Het afval (slib, drab), dat bij het behandelingsproces vrijkomt, wordt vervolgens op een goede manier afgevoerd en verwerkt. De techniek klopt, de kinderziektes zijn opgelost en het werkt! Hoogste tijd dus om het systeem nu definitief toe te gaan passen in de havens van Groningen Seaports. Het is de bedoeling om het ballastwatersysteem als dienst te gaan aanbieden in de havens voor die schepen die (nog) geen eigen waterbehandelingssysteem hebben of een niet functionerend systeem hebben en toch willen laden.

Vanaf 8 september 2017 is de ballastwaterconventie van kracht en dat betekent dat ballastwaterbehandeling onderdeel gaat uitmaken van de laad- en losactiviteiten in een haven. Groningen Seaports loopt hiermee voorop.

Partners
InvaSave is tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerking tussen Damen Shipyards, Koninklijke Wagenborg, Mariflex, de Nederlandse instituten voor marien ecologisch onderzoek Wageningen Marine Research en MEA-nl en Groningen Seaports. Het Waddenfonds was een andere belangrijke partner. Door het Waddenfonds is een substantiële bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat de Waddenzee op een innovatieve manier voorop loopt bij de bescherming van het ecosysteem.