Scheepfswerf Waterhuizen risico voor Zuidlaardermeer

30 mei 2013

Scheepfswerf Waterhuizen risico voor Zuidlaardermeer

Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Gorningen vrezen dat de scheepswerf in Waterhuizen de natuur in en rond het Zuidlaardermeer zal aantasten. In de nieuwe ontwerpmilieuvergunning zijn niet genoeg maatregelen voorgeschreven om schade te voorkomen. Daarom hebben we een zienswijze ingediend waarin we aandringen op strengere voorschriften.

De scheepswerf Groningen Scheepsbouw Combinatie BV/ Greendeck (voorheen Pattje) in Waterhuizen, ligt vlak bij de beschermde natuurgebieden Onnerpolder en Westerbroekstermadepolder en bij de verbinding tussen het Winschoterdiep en het Zuidlaardermeer (Natura 2000-gebied). Eerder, in april 2010, hebben we ook een zienswijze ingediend tegen een ontwerpvergunning voor deze werf. Die ontwerpvergunning werd ingetrokken en sindsdien draaide de werf op een gedoogbeschikking van de provincie. Hoewel de nieuwe milieuvergunning iets beter is, zijn de belangrijkste bezwaren niet weg genomen.

Lassen en spuiten
Volgens de nieuwe voorschriften mag er op de helling van de werf, in de buitenlucht, gelast worden en mag er verf gespoten worden. Daarbij komen vernevelde verf en lasrook in de lucht terecht. Met veel  zware metalen en oplosmiddelen. Deze stoffen zijn erg schadelijk voor de natuur. En die slaan voor een groot deel neer in de omgeving van de werf: in het water van het Winschoterdiep, op de auto’s en woningen van de omwonenden en op de natuurgebieden.  Dit kan worden voorkomen: uit onderzoek blijkt dat verfwerk buiten ook met kwast en roller kan worden uitgevoerd: dan komt er nauwelijks vuil in de omgeving terecht. En lasrook kan worden afgezogen en gefilterd.

Bij verf spuiten en lassen in de scheepsbouwhallen moet de lucht worden afgezogen, om het personeel van de werf te beschermen. Maar ook deze lucht hoeft van de provincie niet gefilterd te worden: verf, oplosmiddelen en lasrook komen zo in de buitenlucht en in de natuurgebieden.

Risico’s
In de afgelopen jaren zijn er verschillende ‘incidenten’ geweest, waarbij verfnevel op de huizen en auto’s rond de werf terecht kwam. Eén keer heeft de provincie zelfs het werk stil gelegd. Er is dus alle reden bezorgd te zijn over de activiteiten. De provincie kan en moet door strengere voorschriften schade voor de omgeving voorkomen.