Gemeente Vlagtwedde schaliegasvrij

25 juni 2014

Gemeente Vlagtwedde schaliegasvrij

Na een demonstratie van Milieudefensie Zuid-Oost Groningen heeft de Vlagtwedder raad een motie aangenomen waarin Vlagtwedde wordt uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. Een goed initiatief, zo vindt de Natuur en Milieufederatie Groningen. Schaliegaswinning in de VS laat zien dat de prijs van fracking hoog is: het veroorzaakt aardbevingen, vervuilt drinkwater en tast natuurgebieden aan. Toch wil minister Kamp vergunning verlenen voor de winning van schaliegas in Nederland.

De grote voorraad bevindt zich in Zuid- en West-Nederland, maar ook in twee kleine gebieden in Groningen zit schaliegas in de grond:  Zuidoost-Groningen en de regio Delfzijl. Juist in Groningen beseffen we wat de risico’s zijn: na 50 jaar aardgaswinning is NAM nog altijd niet in staat de gevolgen ervan te voorspellen. Ook voor schaliegaswinning geldt dat de gevolgen van tevoren niet goed te voorspellen zijn. De minister zou het risico niet moeten nemen.

Minister Kamp laat een structuurvisie schaliegas maken. Tot 9 juli 2014 ligt de ‘conceptnotitie reikwijdte en detailniveau structuurvisie schaliegas’ ter visie.