Schadelijk plan Glastuinbouw Oudeschip

1 november 2012

Schadelijk plan Glastuinbouw Oudeschip

De NMG heeft vandaag, mede namens drie aangesloten organisaties, een uitgebreide zienswijze bij de Provincie ingediend tegen het plan van de gemeente Eemsmond om een glastuinbouwgebied aan te leggen tussen de Eemshaven en het dorp Oudeschip. De lichtuitstoot van de glastuinbouw gaat niet alleen ten koste van de leefbaarheid in het gebied, maar is ook schadelijk voor de natuur en voor de beleving van de Waddenzee. Bovendien is het een nutteloos plan: glastuinbouwers willen zich niet zo ver van het Westland vestigen.

Nadat al heel veel jaren was gesproken over een glastuinbouwgebied aan de rand van de Eemshaven, heeft de gemeente in 2008 een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Waddenvereniging, Stichting Natuur, Landschap Eemsmond en omgeving, vereniging Op Goede Grond en NMG hebben in 2008 op dat plan gereageerd. En toen bleef het een hele tijd stil. Maar op 9 juli 2012 heeft de gemeenteraad van Eemsmond toch het bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond vastgesteld. En dat plan met de bijbehorende rapporten lag de afgelopen weken ter inzage.

Werkgelegenheid
De gemeente hoopt dat glastuinbouw zal zorgen voor een heleboel extra werkgelegenheid. En verwacht dat dit gebied voor glastuinbouwers erg aantrekkelijk zal zijn omdat de kassen verwarmd kunnen worden met overtollige warmte van bedrijven uit de Eemshaven. Sommige bedrijven stoten ook veel kooldioxide (CO₂) uit, wat weer goed gebruikt kan worden in de kassen. De lichtuitstoot van de kassen is natuurlijk een probleem, maar kan enorm beperkt worden door de zijkanten van de verlichte kassen voor 100% te verduisteren en de bovenkant voor 99%. Helemaal verduisteren van de bovenkant is niet goed mogelijk, omdat de lampen die in de kassen gebuikt worden veel warmte afgeven: die warmte moet naar buiten kunnen.

Gevolgen lichtuitstoot
Maar zelfs als slechts 1% van het licht aan de bovenkant uit de kassen ontsnapt, zorgt dat aan de rand van de Waddenzee (meer dan een kilometer verderop) voor net zo veel licht als de volle maan! Sommige dieren (insecten, trekvogels) worden aangetrokken door dat licht, andere dieren (vleermuizen) blijven er ver uit de buurt uit angst door roofdieren gepakt te worden. En het dag-nacht ritme van dieren wordt door zo veel licht verstoord. Zo veel licht kan dus schadelijk zijn voor de dieren in het gebied en ook voor de vogels van de Waddenzee.

Maar in het dorp Oudeschip zorgt die 1% licht zelfs constant voor 4 keer zo veel licht als de volle maan! En de lichtplek op de wolken is van tientallen kilometers afstand te zien. De Waddenzee is nog één van de weinige gebieden in Nederland waar je van prachtige, donkere sterrennachten kunt genieten.

In de derde nota Waddenzee staat dan ook: Het behoud van nachtelijke duisternis is een belangrijk element in de bescherming van delandschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee. En hier zijn wij het van harte mee eens. Vandaar dat wij bezwaar maken tegen dit plan.

Daar komt bij dat het plan nutteloos is: glastuinbouw in Nederland krimpt. Veel bedrijven staan te koop. Er zijn nog veel nieuwe, ongebruikte glastuinbouwterreinen te koop. Uit onderzoek blijkt dat glastuinders zo dicht mogelijk bij het Westland willen zitten: daar is de veiling, daar zijn de toeleveringsbedrijven, daar worden nieuwe producten en nieuwe teeltmethoden ontwikkeld. De warmte en de CO₂ van de bedrijven in de Eemshaven kunnen niet zonder meer in de kassen gebruikt worden: er zijn extra investeringen nodig om dat mogelijk te maken. Investeringen, die de glastuinders niet kunnen opbrengen.

In onze zienswijze vragen wij dan ook aan de provincie Groningen om dit bestemmingsplan niet goed te keuren.

Meer informatie
Lees hier de zienswijze die de NMG heeft ingediend namens de Waddenvereniging, Stichting Natuur en Landschap Eemsmond e.o. en Vereniging Op Goede Grond.