Save the date: Wind op Land-event op 16 september

6 juli 2017

Save the date: Wind op Land-event op 16 september

Op zaterdag 16 september organiseren de Natuur en Milieufederaties van 11.00 uur tot 16.00 uur in Nijmegen de bijeenkomst: ‘Omgevingsvraagstukken bij Wind op Land’, met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. We bieden een interessant programma voor zowel beginnende coöperaties, als voor mensen die al lange tijd meelopen in de windsector. Komt u ook? Aanmelden kan via www.windopland.info. Deelname is €10,00 per persoon.

De provinciale Natuur en Milieufederaties en stichting Natuur & Milieu voeren momenteel een studie uit over draagvlak en participatie voor windenergie op land. Onderdeel van de studie zijn zes concrete windenergie projecten, overleg met diverse stakeholders om te komen tot een Green Deal en tot een betere weging van natuurbelangen bij windenergie. Daarnaast organiseren we een drietal bijeenkomsten. Deze bijeenkomst wordt een echt windenergie-event.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • De ontwikkeling van een windpark: van idee tot realisatie en exploitatie;
  • De verschillende rollen die coöperaties kunnen vervullen bij windenergie;
  • Samenwerkende coöperaties op de energiemarkt;
  • Crowdfunding van windenergie;
  • Communicatie over windenergie, de rol van de media en hoe daar mee om te gaan;
  • Grondposities en grondcontracten bij windenergie;

Verder zal er een informatiemarkt zijn, een presentatie van de websites ‘Wind op Land: het platform voor draagvlak en participatie’ en ‘Het Energie Initiatief’ en een excursie naar coöperatief windpark Nijmegen-Betuwe. Na afloop is er een netwerkborrel. Binnenkort publiceren we het complete programma.