SamenWind uit Tinallinge opent dorpsmolen

16 april 2018

SamenWind uit Tinallinge opent dorpsmolen

Op maandag 9 april is de eerste dorpsmolen van de coöperatie SamenWind in Tinallinge feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Harmannus Blok van de gemeente Winsum doopte de molen door er een fles champagne tegen stuk te slaan. Met een druk op de knop kwamen de wieken vervolgens langzaam in beweging.

27 ‘molenaars’ uit de omgeving hebben één of meer windaandelen gekocht. Door de korting op de energiebelasting via de zogenoemde postcoderoosregeling, hebben ze deze in ongeveer 9 jaar weer terugverdiend. En al die tijd ontvangen zij dus groene stroom van hun eigen dorpsmolen.

Samenwerking buurinitiatieven
De initiatiefnemers zijn enthousiast en willen meer. De volgende locatie is al gevonden en binnenkort moet hier een tweede molen komen. Omdat de initiatiefnemers merken dat je met 1 of 2 dorpsmolens te klein bent voor een gezonde exploitatie zoeken ze de samenwerking met initiatieven in de omgeving. Kosten voor bijvoorbeeld administratie, organisatie en registratiesysteem kunnen zo gedeeld worden.

SamenWind is een van de initiatieven die een beroep hebben gedaan op de startsubsidie van het programma Lokale Energietransitie. Meer informatie over het initiatief vindt u op www.samenwind.nl.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.

Tags: