Samenwerking Milieufederaties en bedrijfsleven succesvol

17 november 2011

Samenwerking Milieufederaties en bedrijfsleven succesvol

Natuur- en milieufederaties met een voorkeur voor energieslurpende bedrijven? Dat klinkt paradoxaal, maar toch zijn ze er. Waarom? Hoe meer CO₂ een bedrijf momenteel uitstoot, hoe meer milieuwinst er valt te halen. Juist de echte grootverbruikers kunnen fors bijdragen aan de afname van broeikasgassen.

Maandag 21 november aanstaande wordt het project CO₂-ambitie gepresenteerd. Voor het eerst in Nederland werken De Natuur- en Milieufederaties samen met het bedrijfsleven om CO₂ reductie te bereiken. Tien bedrijven zijn samen met De Natuur en Milieufederaties in Nederland aan de slag gegaan om CO₂ reductie te bereiken. Dat levert een verrassend divers lijstje op:

Groningen: energieleverancier Delesto (Delfzijl)
Gelderland: zuivelbedrijf Arla Foods (Nijkerk)
Noord-Holland: huisvuilcentrale HVC (Alkmaar)
Drenthe: afvalbedrijf Attero (Wijster)
Zuid-Holland: palmolieverwerker IOI Loders Croklaan (Rotterdam)
Overijssel: zuivelbedrijf Lyempf (Kampen)
Utrecht: koffiebrander Sara Lee/ Douwe Egberts (Utrecht)
Limburg: waterschapsbedrijf Limburg
Zeeland: raffinaderij Zeeland Refinery (Vlissingen)
Noord-Brabant: Suiker Unie (Dinteloord)

Diverse maatregelen
De maatregelen die de deelnemende bedrijven (gaan) nemen zijn heel divers, van maatregelen die snel veel winst opleveren tot hele innovatieve. Het Groningse Delesto bijvoorbeeld, gaat investeren in het hergebruik van de restwarmte die vrijkomt in het proces. Zo is er minder energie nodigt en daardoor is er dus minder uitstoot van CO₂. Een ander bedrijf gaat ervoor zorgen dat een groot deel van het wagenpark op biogas gaat rijden. Weer een ander bedrijf dat veel energie verbruikt met beluchting gaat dat nu op een veel energiezuiniger manier doen.

Ecofys
In het project wordt samengewerkt met Ecofys, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de betreffende succesvolle aanpak. In elke provincie is bij één bedrijf een CO₂-scan uitgevoerd en een CO₂-reductieplan opgesteld. Er is een overeenkomst gesloten waarmee het bedrijf zich verbindt aan de uitvoering van het maatregelenpakket.

Presentatie
Tijdens de presentatiemiddag op 21 november staat CO₂-reductie centraal. Daarnaast kijken we ook naar innovatiekansen voor het bedrijfsleven, de voorbeeldfunctie voor andere bedrijven, risico’s die bedrijven willen nemen en hun ambitie om CO₂-reductie maximaal te realiseren. Directeur-generaal Bernard ter Haar van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes zullen de resultaten van de CO₂ ambitie onthullen. De presentatie begint om 13.30 uur in Vergader- en congrescentrum Silverijn, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht.