Ruim 200 groene vrijwilligers ontmoeten elkaar in Lauwersmeergebied

12 september 2016

Ruim 200 groene vrijwilligers ontmoeten elkaar in Lauwersmeergebied

Ruim 200 groene vrijwilligers uit de provincie Groningen waren vrijdagmiddag 9 september te gast op Gronings Groen in Nationaal Park Lauwersmeer. Gronings Groen wordt jaarlijks georganiseerd door Groninger Landschap, IVN, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer.

Alle groene vrijwilligers van de zes organisaties in de provincie Groningen worden hiervoor uitgenodigd als waardering voor hun inzet voor landschap, natuur en milieu in Groningen. Gedeputeerde Staghouwer sloot de middag af met waarderende woorden voor hun betrokkenheid bij natuur en landschap in hun provincie. Ook riep hij hen op mee te doen aan de verkiezing ‘De soort van Groningen’.

Het zit in onze natuur
De natuur heeft veel moois te bieden. Tijdens deze vierde editie van Gronings Groen stond het thema ‘Het zit in onze natuur’ centraal. De workshops en activiteiten waaruit de vrijwilligers konden kiezen tijdens Gronings Groen gaven een mooi beeld van wat er allemaal in onze natuur zit. Zo waren er workshops over dieren en planten, beleving van natuur en duisternis, duurzaamheid, maar ook over de maatschappelijke meerwaarde van natuur voor zorg. Helaas zit in de natuur ook de problematiek van afval(dumpingen). Daarom verzamelden de deelnemers aan het festival het zwerfafval dat ze tijdens de workshops tegenkwamen. Kunstenaar Maria Koijck verwerkte dit zwerfafval vervolgens tot prachtige vogelmobiles.

Betrokkenheid bij Groningen
Dankzij de groene vrijwilligers kunnen de zes groene organisaties nog meer werk verzetten voor natuur en landschap in Groningen. Het jaarlijkse festival is één van de manieren om de waardering voor deze inzet te laten blijken. De Provincie heeft in het collegeprogramma ook ingestoken op het betrekken van meer Groningers bij natuur en landschap. Tijdens een onderzoek in 2013 was één van de uitkomsten dat Groningers natuur en landschap belangrijk vinden voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Staghouwer: “Natuur leeft in Groningen. Jullie leveren als vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan de Groningse natuur en landschap. Ik vind dit een mooi voorbeeld van de participatiesamenleving. Deel dit vooral ook met je omgeving. Bij alle organisaties zijn vrijwilligers van harte welkom om hun binding met natuur actief vorm te geven”.

Verkiezing ‘De soort van Groningen’
De Provincie Groningen heeft op 1 september de verkiezing ‘De soort van Groningen’ gelanceerd. Samen met de natuurorganisaties zijn 10 soorten genomineerd. Tot 15 oktober kunnen Groningers kiezen welke dier- of plantensoort dé soort van Groningen wordt. Staghouwer: ”Met deze verkiezing willen we de Groninger meer betrekken bij en bewust maken van de natuur in onze provincie. Want de natuur in onze provincie is zeer de moeite waard”. Je kunt je stem uitbrengen op ‘De soort van Groningen’ via www.provinciegroningen.nl/soortvangroningen.