Regio Eemsdelta krijgt eigen milieubeleid

8 mei 2014

Regio Eemsdelta krijgt eigen milieubeleid

Op 24 april organiseerde de Natuur en Milieufederatie Groningen een bijeenkomst waarin we met onze achterban in gesprek gingen over het nieuwe milieubeleid voor de provincie Groningen. In navolging van het nieuwe algemene provinciale milieubeleid wil de Provincie Groningen namelijk specifiek milieubeleid vaststellen voor de regio Eemsdelta. Dit industriële gebied vraagt striktere normen als het gaat om uitstoot van schadelijke stoffen en geur- en geluidoverlast. De Provincie heeft de bedrijfsvereniging SBE, havenschap Groningen Seaports (GSP) en de Natuur en Milieufederatie Groningen gevraagd het beleid vorm te geven. 

Op 8 april 2014 is het nieuwe milieubeleid voor de provincie Groningen vastgesteld door GS. Het heeft naar tevredenheid van de NMG striktere regels en er zijn concrete cijfers in opgenomen waar gemeenten op moeten handhaven.

Het algemene beleid is echter niet voldoende voor de regio Eemsdelta. In de Eemshaven en rond Delfzijl is zware industrie gevestigd. Ook is hier ruimte bestemd voor nieuwe (zware) industrie. Opeenstapeling van uitstoot zal leiden tot een forse toename van de milieudruk en aantasting van de leefomgeving.

We hebben ons hard gemaakt voor het opstellen van een gebiedsspecifiek milieubeleid voor de regio Eemsdelta. We zijn dan ook erg blij dat we, met bedrijfsvereniging SBE en havenschap Groningen Seaports (GSP), door Gedeputeerde Staten zijn gevraagd het milieubeleid voor de regio Eemsdelta samen uit te werken.

Achterbanberaad
Tijdens het achterbanberaad hebben we besproken welke milieudoelen zouden moeten gelden voor deze regio en op welke wijze en met welke instrumenten hieraan moet worden voldaan. We zijn hierbij ingegaan op drie onderwerpen: uitstoot van NOx, stankoverlast en uitstoot van zware metalen en giftige stoffen. De input verwerken we tot een standpunt dat we inbrengen in het overleg met SBE en GSP. Het gezamenlijk advies moet voor de zomer bij de Provincie liggen.