Raadsleden Groningen op vogelexcursie Suikerunieterrein

9 mei 2012

Raadsleden Groningen op vogelexcursie Suikerunieterrein

Op 9 mei lieten vertegenwoordigers van de natuurorganisaties Avifauna, IVN, KNNV en de Natuur en Milieufederatie Groningen een aantal Groninger raadsleden van de commissie Beheer en Verkeer de vogelrijkdom van het Suikerunieterrein zien. Op deze manier hebben de organisaties aandacht gevraagd voor de soortenrijkdom die de voormalige vloeivelden van de Suikerunie herbergen. De vloeivelden zijn onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur (SES).

De prijsvraag
Na afronding van de prijsvraag over invulling van het Suikerunieterrein – De Campagne – is het nu wachten op een gezamenlijk plan van de prijswinnaars. Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raadsleden.

Unieke natuur in stad
Behoud van de vloeivelden is erg belangrijk en waardevol voor de natuur in de stad en biedt bovendien Stadjers en schoolkinderen een uitgelezen kans om zelfs voor Nederland unieke natuur van heel dichtbij te beleven. Tijdens de rondleiding maakten de raadsleden kennis met de geoorde futen, slob- en krakeenden, visdiefjes en huiszwaluwen.

Voor behoud van de bijzondere soorten is een goed afgestemd beheer en een uitgekiende openstelling van het terrein nodig. Daarvoor moet zowel met de recreatie- en educatiewensen van de Stadjers als met de eisen van de vogels zoals voldoende voedsel en rust rekening gehouden worden. De natuurorganisaties willen daarover graag meedenken en helpen bij het beheer van het terrein.