Pub Quiz met de NMG

10 november 2015

Pub Quiz met de NMG

Tijdens het meerdaagse Groninger festival Let’s GRO is ook de Natuur en Milieufederatie Groningen van de partij met inspirerende activiteiten. De uitkomsten van het onderzoek Groningers en Duurzaam Voedsel worden op vrijdagmiddag 20 november gepresenteerd en ‘s avonds zal middels de Grote Voedsel Pub Quiz inhoud met vermaak verbonden worden.

Op 19, 20 en 21 november vindt voor de derde keer het inspirerende, toekomstgerichte en vrij toegankelijke Let’s GRO-festival plaats op vele locaties in Groningen. De vraag die drie dagen lang op velerlei manieren centraal staat, is hoe futureproof Groningen is. Thema’s als energie, duurzaamheid en voedsel passen goed bij deze vraag: een toepasselijk moment om de uitkomsten van het onderzoek Groningers en Duurzaam Voedsel te presenteren en tijdens een gezellige Pub Quiz kennis over voedsel te testen.

Groningers en Duurzaam Voedsel
Waarom kiezen Groningers wel of niet voor duurzaam voedsel en hoe gaan ze om met voedselverspilling? Akkeliene Postema, projectleider Voedsel bij de Natuur en Milieufederatie Groningen, presenteert de uitkomsten van deze en andere vragen uit het onderzoek Groningers en Duurzaam Voedsel. In opdracht van de gemeente Groningen heeft de NMG de enquête in oktober uitgezet en ruim 3900 Groningers vulden het in. Omdat landelijk ook onderzoek is gedaan naar de motieven voor verduurzaming van het voedselsysteem, kunnen de resultaten van het Groningse onderzoek met de landelijke resultaten worden vergeleken. Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar over de uitkomsten in gesprek te gaan.

Grote Voedsel Pub Quiz
De spanning wordt ’s avonds opgevoerd tijdens de Grote Voedsel Pub Quiz in het Concerthuis. De presentatie ervan ligt wederom in handen van Akkeliene Postema. Zij zal de deelnemers aan de tand voelen over allerlei voedselweetjes. Wie de uitkomsten van het hierboven genoemde duurzame voedselonderzoek bijwoont, zou daar wel eens baat bij kunnen hebben. “In de Quiz komen de resultaten van het onderzoek aan bod, maar ook allerlei voedselweetjes en zelfs de smaakpapillen worden aan het werk gezet. Het wordt hoe dan ook een gezellige, leerzame en verbindende avond!” aldus een enthousiaste Akkeliene. Ook laat de quiz ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen.

Beide activiteiten vinden plaats op vrijdag 20 november. De presentatie van de uitkomsten van het onderzoek Groningers en Duurzaam Voedsel vindt van 13.00 tot 14.00 uur plaats in de Vestibule op het Suikerunieterrein. Iedereen is welkom. De Pub Quiz is van 21.00 tot 23.00 uur in het Concerthuis in de Poelestraat. Zin om mee te doen? Deelnemers kunnen zich aanmelden door hun naam te mailen naar: voedselpubquiz@gmail.com.

Meer informatie over het festival is te vinden op de website van Let’s GRO.