Provincies willen nu afbouwplan gaswinning in het Noorden

9 november 2017

Provincies willen nu afbouwplan gaswinning in het Noorden

Dat blijkt uit de ‘slotverklaring’ van maatschappelijke organisaties* die zij donderdag tijdens de Noordelijke Klimaattop in Groningen hebben ondertekend. De oproep is donderdagavond door Milieudefensie en de Waddenvereniging aangeboden aan minister Eric Wiebes. Hij debatteerde toen voor het eerst met de Tweede Kamer in zijn nieuwe rol als minister van Economische Zaken en Klimaat.

Brede beweging

De verklaring is ook onderschreven door burgemeesters, wethouders en deelnemers aan de top. De handtekeningen laten zien dat de beweging voor een gasloze samenleving steeds breder wordt. Jorien de Lege van Milieudefensie: ,,De eensgezindheid is groot op de Noordelijke Klimaattop. Iedereen wil een einde aan de gasellende en werkt aan een toekomst waarin iedereen veilig en duurzaam kan koken en stoken. Daarvoor is een helder plan voor snelle afbouw van de gaswinning cruciaal.”

Schiermonnikoog

Donderdagavond sprak de Tweede Kamer over mogelijke nieuwe gaswinning bij Schiermonnikoog. De burgemeesters van alle Nederlandse waddeneilanden roepen minister Wiebes op om bij beslissingen over het waddengebied en de aangrenzende natuur het behoud van de natuurlijke schoonheid en de ecologische kwaliteit altijd voorop te stellen. Frank Petersen van de Waddenvereniging: ,,We zien telkens dat ergens in het waddengebied een mijnbouwbedrijf plannen maakt om aardgas te winnen. Juist het waddengebied is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het is niet meer van deze tijd nog nieuwe gasvoorraden aan te boren in dit kwetsbare natuurgebied terwijl bewoners, bestuurders en bedrijven zelf zo snel mogelijk over willen stappen op duurzame energiebronnen.”

*De ‘slotverklaring’ is een initiatief van Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, Laat Fryslân niet Zakken, de Waddenvereniging en de Natuur en Milieufederatie Groningen.