Provinciale Staten akkoord met subsidie aan Natuur en Milieufederatie Groningen

15 december 2011

Provinciale Staten akkoord met subsidie aan Natuur en Milieufederatie Groningen

Provinciale Staten van Groningen stemde woensdag 14 december in met het voorstel voor toekenning van de budgetsubsidie voor de Natuur en Milieufederatie Groningen. De komende vier jaar ontvangen we jaarlijks €238.000,– budgetsubsidie van de Provincie Groningen.

Siegbert van der Velde: “We zijn blij met het vertrouwen dat Provinciale Staten in onze organisatie en doelen heeft gesteld. Met deze subsidie kunnen we ons de komende jaren onverminderd blijven inzetten voor de belangen van natuur, milieu en landschap in onze provincie”.

De spreekbuisfunctie en het behartigen van de belangen van natuur, milieu en landschap door de Natuur en Milieufederatie zijn voor Gedeputeerde Staten de belangrijkste grondslag om de subsidie te verstrekken. Provinciale Staten stemde na een kort debat in met het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Meer informatie: