Programma symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel bekend

6 juni 2013

Programma symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel bekend

De Eems-Dollard is een belangrijk en uniek natuurgebied. Het is de enige plek in Nederland waar zoet water nog ongehinderd in het zoute water van de zee kan stromen. Maar de ligging en de open verbinding met de zee maken het gebied ook aantrekkelijk voor industrie. Het functioneren van het estuarium is door menselijk ingrijpen ernstig verstoord, waardoor het zijn rol als hoogwaardig natuurgebied niet langer kan waarmaken. De Natuur en Milieufederatie Groningen maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en organiseert daarom 18 juni aanstaande het symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel.

Samen met vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties en inwoners van het gebied bespreken we welke stappen er gezet moeten worden om de ecologie van de Eems-Dollard te verbeteren, zowel van de Nederlandse als van de Duitse kant. Verschillende Duitse en Nederlandse wetenschappers en deskundigen geven hun visie op het gebied.

De Natuur en Milieufederatie Groningen organiseerde in december 2011 ook een symposium over de problematiek van het Eems-Dollardestuarium. Sindsdien is er veel gebeurd, maar zijn de problemen nog niet opgelost. Op 18 juni presenteren we de stand van zaken en gaan we gezamenlijk op zoek naar de sleutels voor verbetering van dit bijzondere ecosysteem.

Uniek gebied
De Eems-Dollard is een bijzonder gebied. Het voedselrijke, brakke water is belangrijk voor veel planten en dieren die alleen hier kunnen leven. Het vormt de basis voor een hoge biodiversiteit. Maar de natuur in dit gebied wordt bedreigd. De geografische ligging en de open verbinding naar zee maken het gebied aantrekkelijk voor economische activiteiten. Deze activiteiten hebben effect op het functioneren van het Eems-Dollardestuarium. Vertroebeling en zuurstofloosheid van het water en vestoring van de getijdendynamiek hebben grote gevolgen voor de natuur in het gebied. De Natuur en Milieufederatie wil dat er actie wordt ondernomen.

Deelnemen
Het symposium Eems-Dollard, de sleutels voor herstel vindt plaats op dinsdag 18 juni 2013 van 9.30 – 16.30 uur plaats in De Oude Remise te Bad Nieuweschans.

Deelname is kosteloos.

Meer informatie