Primeur noorden met Conferentie Lokale Energie Voorwaarts

10 juli 2012

Primeur noorden met Conferentie Lokale Energie Voorwaarts

Vrijdagmiddag 29 juni stond het Fries Congres Centrum in het teken van de conferentie Lokale Energie Voorwaarts! Een primeur! Voor het eerst konden initiatiefnemers van lokale duurzame energie, bedrijven, kennisinstellingen en overheid in Noord-Nederland elkaar ontmoeten tijdens een conferentie over duurzaam opgewekte lokale energie. Ruim 130 deelnemers maakten van dit moment gebruik om te netwerken en inhoudelijke kennis op te doen.

Routekaart
Daarnaast onthulden de Friese Milieufederatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen de Routekaart Lokale Energie Voorwaarts: de routekaart loopt de verschillende fases door die je tegenkomt bij de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf en maakt de verschillende zaken die daarbij komen kijken inzichtelijk; want hoewel er in Noord-Nederland veel enthousiasme is onder de initiatiefnemers, lopen zij vaak tegen problemen aan. De routekaart biedt hulp! De kaart is geïnspireerd op het concept van Grunneger Power en is gebaseerd op de denkwijze dat duurzame ontwikkeling het beste tot stand komt vanuit de consument.

Servicepunt
Hoewel de routekaart een heel handig hulpmiddel is, gaan de beide natuur- en milieufederaties nog een stap verder: in 2013 starten zij een servicepunt Lokale Duurzame Energie. Op dit moment zijn de beide federaties ook al bereikbaar voor vragen op dit gebied.

Conferentie
Arno van der Heijden zat de conferentie voor en stelde kritische vragen aan de sprekers, waardoor hij zoveel mogelijk concrete informatie bedong voor de deelnemers. De laatste sprekers, Peter Breithaupt van Grunneger Power en Bouwe de Boer van de Enerzjy Kooperaasje Fryslân, gaven de deelnemers extra inspiratie om zelf verder te gaan met lokale duurzame energie-initiatieven.

In het najaar van 2012 krijgt Lokale Energie Voorwaarts! een vervolg. In het vervolgproject geven de natuur- en milieufederaties van Groningen en Fryslân verschillende energie-initiatieven verdere begeleiding.

Meer informatie

Lees hier een artikel dat kort na de conferentie in het Dagblad van het Noorden verscheen.