Praat mee over een duurzame toekomst voor Groningen

28 februari 2017

Praat mee over een duurzame toekomst voor Groningen

In 2050 moet alle energie in Groningen duurzaam opgewekt worden

De Provincie Groningen wil uw mening en wensen weten over de opwekking van duurzame energie.  In maart en april worden tien bijeenkomsten georganiseerd waar u input kunt leveren en vragen kunt stellen. Een uitgelezen mogelijkheid om actief mee te denken over het energiebeleid in Groningen! Kijk hier waar u bij u in de buurt mee kunt praten over een duurzame toekomst voor Groningen.

Uw mening is van belang voor het nieuwe beleid

De Provincie vormt op dit moment nieuw beleid voor de opwekking van duurzame energie. Zij wil daarom van u horen hoe het beleid verbeterd kan worden en wat er nodig is om in 2050 alle energie in Groningen duurzaam op te wekken. Belangrijke vraag daarbij is hoe het draagvlak voor duurzame energie versterkt kan worden. In hoeverre moeten de opbrengsten terugvloeien naar de omgeving? In hoeverre moet de omgeving eigenaar / initiatiefnemer zijn van nieuwe projecten of mee kunnen praten over de plannen? Wellicht heeft u wensen en ideeën over hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden.

Hoe kan duurzame energie het beste opgewekt worden?

De Provincie wil bovendien met u in gesprek over hoe de duurzame energie in de toekomst opgewekt moet worden. Alle bronnen zijn nodig, maar waar wilt u dat de nadruk op wordt gelegd? Hoe zou u met uw omgeving energie op willen wekken: met zonnepanelen, windenergie of met andere bronnen? Via provinciaal beleid worden nu regels gesteld aan de maximale omvang van zonneparken en mogen windturbines alleen in hiervoor aangewezen grote windparken gerealiseerd worden. Wilt u dat deze regels strenger worden om natuur en landschap te sparen? Of wilt u juist wel de mogelijkheid om een dorpsmolen te realiseren, omdat deze efficiënter zijn dan zonnepanelen? Dit is het moment om uw mening te laten horen, nu kan er in het nieuwe beleid wellicht nog rekening mee gehouden worden.

Wat is er nodig om duurzame energieprojecten te versnellen?

Hoe kan de Provincie ervoor zorgen dat duurzame energieprojecten sneller van de grond komen? Wat heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw initiatief? Waar loopt u nu tegenaan, wat verbeterd kan worden in de toekomst? Al deze punten kunnen aan bod komen tijdens de discussieavonden. Laat u horen en roep uw omgeving op hetzelfde te doen.

Meer weten over de energietransitie en wat daarvoor nodig is?

Naast de 10 discussieavonden zijn er drie themabijeenkomsten. Hier vertellen experts over de ontwikkelingen in hun vakgebied en hoe die van invloed zijn op een duurzame toekomst. Uiteraard kunt u ook vragen stellen. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, maar het verzoek is om u vooraf even aan te melden. Een andere mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de energietransitie is via het energietransitiemodel van Quintel. Hier kunt u zelf aan de knoppen draaien en bepalen met welke duurzame bronnen u energie opwekt. U ziet dan gelijk of u genoeg CO2 bespaart en wat de kosten zijn.