Postcoderoospremie voor Groningse zonnecollectieven

16 juni 2015

Postcoderoospremie voor Groningse zonnecollectieven

Wie samen met anderen zonne-energie wil produceren kan van de Provincie een geldbedrag krijgen. Zulke projecten zijn vaak ingewikkeld en komen nu nog onvoldoende op gang. Met de financiële bijdrage en deskundig advies wil de Provincie een aantal kansrijke projecten verder helpen. Andere initiatieven kunnen daardoor leren hoe collectieve zonne-energieprojecten het best kunnen worden opgezet. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie en Groninger Dorpen voert de zogenoemde Postcoderoospremie uit in samenwerking met Greenspread.

In totaal is € 200.000 beschikbaar. De Provincie wil met dit geld het zelf opwekken van duurzame energie stimuleren, ook voor mensen die dat niet op hun eigen dak willen of kunnen, of dat met de buurt samen willen doen. Gedeputeerde Energie Nienke Homan: “Wij willen een forse bijdrage leveren aan de transitie in Groningen naar schone en veilige energie, bijvoorbeeld door het zelf opwekken van zonne-energie. Onze inwoners moeten kunnen delen in de opbrengst. Met de Postcoderoospremie helpen we collectieven die een goed plan hebben om dit écht te realiseren.”

De Natuur en Milieufederatie is erg blij met dit initiatief. Al een aantal jaar ondersteunen en adviseren wij lokale energie-initiatieven. Een aantal heeft zich al ver weten te ontwikkelen, maar heeft net een zetje in de rug nodig om ook daadwerkelijk operationeel te worden. De Postcoderoospremie helpt om de projecten aantrekkelijk in de markt te zetten, zodat bewoners eerder geneigd zijn te participeren. Het is goed dat we nu ook kunnen leren van echte praktijkervaringen van de initiatiefnemers.

Korting op energie
Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen dankzij de Regeling Verlaagd Tarief van het Rijk een belastingkorting van 7,5 cent/kWh krijgen op hun gezamenlijk opgewekte zonne-energie. Deze regeling is bekend als de postcoderoosregeling en geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze zonnepanelen wonen. De Provincie heeft in samenwerking met het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts een handboek opgesteld dat de regeling beter bruikbaar maakt. Dit handboek moet er samen met de Postcoderoospremie voor zorgen dat de eerste vier postcoderoosprojecten nog dit jaar van start kunnen gaan. Zij moeten hun ervaringen delen zodat andere initiatieven daarvan kunnen profiteren.

Meer informatie