POP-up Store in provinciehuis voor nieuwe Provinciale Omgevingsvisie

27 augustus 2014

POP-up Store in provinciehuis voor nieuwe Provinciale Omgevingsvisie

Statenleden shoppen speerpunten voor Provinciale Omgevingsvisie in POP-UP Store natuur- en milieuorganisatiesOp woensdag 27 september opende een bijzondere winkel zijn deuren in het provinciehuis van Groningen: de POP-up Store. Met deze ludieke winkel vragen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap aandacht voor hun speerpunten op het gebied van natuur, landschap, milieu, klimaat en energie die wat hen betreft thuishoren in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie (voorheen POP).

De Omgevingsvisie verbindt de beleidsthema’s milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening in Groningen en legt het beleid daarin voor de komende vier jaar vast.  Een belangrijk document voor de natuur, landschap, duurzame bedrijvigheid en energie in onze provincie. Naast de  POP-up Store hebben de natuur- en milieuorganisaties uit Groningen hun inbreng ook in een formele reactie geuit aan Provinciale Staten.

Diverse Statenleden van de Provincie zullen de POP-up Store in deze twee uur bezoeken om ‘speerpunten te shoppen’ in de vorm van gadgets in deze bijzondere eenmalige winkel. Daarnaast gaan medewerkers van de natuur- en milieuorganisaties met hen in gesprek.

Meer informatie
De gezamenlijke inbreng van 8 Groningse natuur- en milieuorganisaties voor de Provinciale Omgevingsvisie

Andere reacties uit onze achterban
Reactie van erfgoedvereniging Heemschut
Reactie van Stichting Landschap Oldambt
Reactie van BI-ORA, IVN Bellingwedde en Milieudefensie Zuid Oost Groningen