Pieterburen: gefeliciteerd!

19 maart 2012

Pieterburen: gefeliciteerd!

Het Franse bedrijf EDF ziet af van proefboringen bij Pieterburen. Er zijn volgens EDF elders in Europa goedkopere mogelijkheden om gas op te slaan. Dat is goed nieuws voor Pieterburen en voor alle tegenstanders van de proefboringen.

Op 23 november 2011 verleende het ministerie van EL&I vergunning aan EDF voor proefboringen bij Pieterburen. EDF wilde onderzoeken of de zoutkoepel onder Pieterburen uitgehold kon worden om daarin vervolgens een grote gasopslag te maken. Dit plan stuitte op veel weestand. Zowel de provincie Groningen als de gemeente De Marne verklaarden zich tegen, maar ook organisaties als Pieterburen Tegengas, Het Groninger Landschap, LTO, Stichting Marnelandschap en de NMG kwamen in verzet.

Op het ministerie van EL&I maakte dit verzet helaas geen indruk en ook een procedure bij de rechtbank Groningen tegen de vergunning voor proefboringen haalde niets uit. Maar nu is de aanvrager EDF zelf tot de conclusie gekomen dat Pieterburen niet de beste locatie is. Dit is een mooi resultaat.

Geef Provincie regie terug
Maar wat is het ministerie van plan? Heeft Den Haag hier iets van geleerd? Of wordt de zoutkoepel onder Pieterburen nu weer in de verkoop gezet? De Natuur en Milieufederatie Groningen hoopt dat het verzet in Pieterburen de Provincie en het Rijk aanleiding geeft om eens om tafel te gaan. De provincie Groningen zou de ruimtelijke regie, juist over dit soort ingrijpende plannen, weer terug moeten krijgen.