Petitie Wildlife Crime

1 september 2016

Petitie Wildlife Crime

Wildlife crime komt niet alleen voor in het buitenland, maar gebeurt ook in ons eigen land. Nog veel te vaak worden dieren moedwillig gedood, gevangen of worden hun nesten vernield.
Maak de politiek duidelijk dat wildlife crime te vaak voorkomt in Nederland en dat hier iets aan gedaan moet worden! Om te laten zien hoe belangrijk het is, willen we 10.000 handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Met de petitie pleiten wij voor:
1. Uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van wildlife crime in Nederland.
2. Aanpak en preventie van wildlife crime

  • Training geven in herkenning van wildlife crime aan: groene boa’s, boswachters, milieupolitie, vrijwilligers bij natuur- en milieuorganisaties etc..
  • Monitoring van wildlife crime in een landelijke database en hierover jaarlijks rapporteren
  • Verbeterde handhaving door in elke provincie een verantwoordelijke aan te wijzen die de taak krijgt om wildlife crime terug te dringen d.m.v. een intensieve samenwerking met handhavende organisaties en vrijwilligers die actief zijn in de natuur.
  • Landelijke voorlichtingscampagne gericht op wildlife crime.

Teken ook de petitie via: http://www.wildlifecrime.eu/petitie