Petitie tegen kwiklozing door RWE-kolencentrale

14 augustus 2014

Petitie tegen kwiklozing door RWE-kolencentrale

De Vereniging Zuivere Energie en het Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland roepen de Duitse autoriteiten op om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de kwiklozing door de RWE-kolencentrale voor de natuur in de Waddenzee. Ze dringen er bij de Duitse autoriteiten op aan garanties van Nederland te verlangen dat natuurschade door de lozing van kwik uitgesloten is. De Natuur en Milieufederatie Groningen verzet zich met andere natuur- en milieuorganisaties al jaren tegen de komst van de kolencentrale en steunt de petitie van harte. U kunt de petitie nog tekenen!

In een tussenuitspraak op 16 april 2014 over de natuurbeschermingswetvergunning constateerde de Raad van State dat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen van de lozing van kwik voor de natuur. De Provincies en het ministerie hebben tot half oktober de tijd gekregen om nader onderzoek te doen.

Maar door de lozing van kwik worden ook Duitse natuurgebieden bedreigd. Daarom roepen de Vereniging Zuivere Energie en het Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland de Duitse autoriteiten op een eigen, onafhankelijk onderzoek in te stellen. En om van de Nederlandse autoriteiten te eisen dat maatregelen worden genomen om schade door kwik te voorkomen.

We roepen u op de petitie te steunen.

Gevolg kwiklozing voor natuur
Kwik is erg schadelijk voor de natuur. Het hoopt zich op in de voedselketen. Vooral dieren aan het eind van de voedselketen, dus ook mensen, kunnen zo een te hoge concentratie kwik in het lichaam opbouwen. Kwik is vooral erg schadelijk voor kinderen, omdat het de ontwikkeling van hersenen en zenuwstelsel aantast. Het vormt dan ook een grote bedreiging voor mens en dier. Daarom dringen de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie er al jaren op aan de lozing van kwik te stoppen.

Door kwiklozingen in het verleden is de concentratie kwik in de Waddenzee op dit moment al veel te hoog. Met als gevolg dat ook vis en schelpdieren te veel kwik bevatten. Toch heeft de RWE-kolencentrale in de Eemshaven vergunning gekregen om 95 kg kwik per jaar uit te stoten in de lucht en 1,4 kg kwik per jaar te lozen met het afvalwater. Al dit kwik komt in de natuur terecht en tast de natuur aan. Terwijl er tegenwoordig goede technieken zijn om het kwik af te vangen.