Overschrijding zwaveluitstoot ESD

3 februari 2014

Overschrijding zwaveluitstoot ESD

De Provincie Groningen heeft een gedoogbeschikking afgegeven aan ESD in verband met een te hoge zwaveluitstoot in 2013. ESD werd in het voorjaar en de zomer van 2013 geplaagd door een voor hen onbekend fenomeen. Als gevolg van een verstoord chemisch proces kwam er te veel zwavel uit de fabriek. De Natuur en Milieufederatie Groningen is van mening dat de maximaal toegestane zwaveluitstoot voor ESD al zeer hoog is. Het is spijtig dat ESD pas na verloop van tijd actie heeft ondernomen om de stijgende lijn van het jaargemiddelde aan te pakken. Gelukkig heeft het bedrijf inmiddels al veel gedaan om de zwaveluitstoot terug te brengen.

De zwavel waarover het gaat is niet de kenmerkende ‘rotte-eierenzwavel’ (H2S), maar zwavel in een vorm dit niet door hun ontzwavelingsinstallatie wordt afgebroken. Waardoor dit precies veroorzaakt wordt is nog niet bekend, maar dat het vochtgehalte in de ovens ermee te maken heeft staat vast. Een extreem droog voorjaar is hier wellicht debet aan.

Omwonenden hebben daardoor dus niet evenredig meer geuroverlast ervaren, maar zijn wel blootgesteld aan meer van deze uitstoot dan de vergunning toestaat. Niet goed, aldus de Provincie die hiervan al geruime tijd op de hoogte was.

Start verbetertraject
ESD trok pas aan de bel toen zij zeker wisten dat de hogere zwavelemissie geen incident was. De vergunning staat toe dat er af en toe hogere emissies plaatsvinden en beoordeelt de prestatie van ESD door een jaargemiddelde vast te stellen. Het is voor ESD lastig om dit jaargemiddelde direct naar beneden te krijgen. Het gestarte verbetertraject en gunstiger omstandigheden hebben wel effect, maar het jaargemiddelde van 2013 ligt boven de norm in de vergunning. Met de gedeputeerde is deze situatie van ‘overmacht’ besproken en besloten is dat ESD het verbetertraject doorzet. Er wordt nu onder andere op een paar plekken continu gemeten. Hierdoor kan het bedrijf haar proces beter bestuderen.

De NMG is van mening dat de zwaveluitstoot van ESD zoveel mogelijk dient te worden beperkt en is ervan overtuigd dat ESD al veel gedaan heeft om de zwaveluitstoot terug te brengen op het regulier niveau. Een mogelijke oplossing zou het gebruik van zwavelarme cokes (soort kool) zijn. Deze kosten echter het dubbele van reguliere cokes, waardoor dit voor de lange termijn geen oplossing is. ESD heeft overigens vorig jaar als noodmaatregel al wel veel zwavelarme cokes gekocht om de jaarvracht naar beneden te brengen, wat slechts in beperkte mate heeft geholpen.

Het bedrijf ESD is geen onbekende van de NMG. In het verleden lagen  ESD en de Natuur en Milieufederatie en haar achterban regelmatig in de clinch over milieuaspecten. Geur, zwavel en gezondheid waren de punten waarover tot bij de Raad van State werd geprocedeerd. Het bedrijf heeft sindsdien niet stilgezeten en heeft nu een nieuwe directie die veel zorg besteed aan het milieu en aandacht heeft voor de directe omgeving. In het licht van deze positieve ontwikkelingen ziet de NMG ruimte voor ESD om meer kennis op te doen over het vraagstuk van de zwavelemissie. Hiermee kan ESD haar proces bijsturen indien de omstandigheden zich weer voordoen dat de emissie oploopt.