Overheid aan zet na nieuwe fraude in veesector

26 januari 2018

Overheid aan zet na nieuwe fraude in veesector

De laatste fraude in de melkveehouderij laat opnieuw zien dat er voor de huidige, intensieve veehouderij geen toekomst meer is. NMG-directeur Anneke Schäfer: ‘Frauderende boeren ontnemen de gebruiksruimte van boeren die wel met respect voor de natuur en de omgeving produceren. De overheid moet nu eindelijk actie ondernemen om definitief een einde te maken aan dit gesjoemel ten koste van natuur, milieu en volksgezondheid.’

Vorige week werd bekend dat melkveehouders zich op grote schaal schuldig maken aan gesjoemel met registratie van pasgeboren kalfjes. Op bijna de helft van de onderzochte bedrijven is fraude aangetoond. Vervolgens bleek dat sommige boeren volwassen melkkoeien aankopen in het buitenland en die registreren als kalveren. Op papier voldeden ze daardoor aan de voorgeschreven fosfaatreductie, terwijl ze in werkelijkheid net zo veel melk bleven produceren. Door de fraude zijn honderdduizenden kilo’s fosfaat meer in het milieu terecht gekomen dan volgens Europa is toegestaan.

Eerder werd bekend dat de sector op grote schaal rommelt met de mestboekhoudingen, waardoor miljoenen kilo’s mest illegaal in het milieu terecht komen. Het ministerie van Economische Zaken bleek dit al anderhalf jaar te weten, maar hield het onder de pet. De Brabantse Natuur en Milieufederatie pleitte toen voor een keiharde aanpak van de mestfraude, maar in plaats daarvan mocht de sector zelf met een kwaliteitskeurmerk komen. Met de vandaag aan het licht gekomen fraude blijkt echter opnieuw dat het zelfreinigend vermogen van de sector alleen onvoldoende werkt.

Nu lijkt het minister Schouten echter menens. Ze heeft aangekondigd de frauderende boeren samen met het OM te willen aanpakken. En Friesland Campina dreigt frauderende boeren met korting op het melkgeld. Wij vinden dit belangrijke stappen in de richting van een schone sector. De overheid is aan zet om te zorgen voor goede handhaving van wet- en regelgeving ter bescherming van kwetsbare waarden als natuur, milieu en volksgezondheid. Maar ook de sector moet werken aan een andere mentaliteit: dit doet het imago van de sector geen goed. Schäfer: ‘We moeten investeren in een extensieve, grondgebonden veehouderij, waarin de koeien buiten lopen en niet meer mest produceren dan de bodem aankan. Alleen op die manier bouwen we aan een eerlijke en toekomstgerichte veehouderij met draagvlak in de samenleving.’

Tags: