Nieuw plan nodig voor berging kernafval

9 november 2015

Nieuw plan nodig voor berging kernafval

Natuur en Milieufederaties en WISE roepen overheid op het Nationaal Programma Kernafval in te trekken.

Op 30 september publiceerde de regering een concept Nationaal Programma Kernafval. De Europese Unie heeft alle lidstaten opgedragen met een plan te komen waarin beschreven staat hoe het land denkt te komen tot een definitieve berging(methode) voor het radioactieve afval. Kern van het Nederlandse plan: we wachten nog ruim 100 jaar met het nemen van besluiten. In reactie hierop hebben WISE en de Natuur en Milieufederaties van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland en Gelderland vandaag een zienswijze ingestuurd waarin de regering wordt opgeroepen haar huiswerk helemaal over te doen.

Uit het programma blijkt dat er op dit moment geen veilige methode is om kernafval te beheren. Peer de Rijk, directeur WISE: “Dan is er maar één conclusie mogelijk: dat je moet stoppen met het produceren van dit soort levensgevaarlijk afval”. Concreet gaat het dan vooral om de kerncentrale van Borssele, bron van hoogradioactief afval.

De Natuur en Milieufederaties en WISE dringen in hun reactie dan ook aan op sluiting van de kerncentrale. Doorgaan met produceren en tegelijk de verantwoordelijkheid voor het afvalprobleem doorschuiven naar toekomstige generaties is in strijd met alle uitgangspunten van behoorlijk bestuur.

De zeven organisaties vinden het ‘ontwerp nationale programma radioactief afval’ van onvoldoende kwaliteit en vragen de regering dan ook dit programma in te trekken en met een nieuw plan te komen dat:

  • De problemen duurzaam oplost en toekomstige generaties er niet mee belast;
  • De veroorzakers van het afvalprobleem volledig verantwoordelijk stelt, ook voor de periode na 100 jaar;
  • Versnelde sluiting van Borssele tot een te bespreken onderdeel van de oplossing maakt;
  • Realistisch de risico’s en dilemma’s rond alle opslagmethoden benoemt en kwantificeert en het wegstoppen in de ondergrondse opslag niet bij voorbaat presenteert als de oplossing voor de lange termijn;
  • Op basis van evenwichtige feiten en een open transparante dialoog en maatschappelijk debat de komende tijd op zoek gaat naar de minst slechte varianten voor eindberging;
  • Durft toe te geven dat een bevredigende oplossing voor berging nu niet bestaat;
  • De opmaat biedt voor een transparante, eerlijke en open discussie met gelijke kansen (geld, tijd, informatie, middelen) voor alle geïnteresseerde stakeholders en burgers waarbij ook de belangrijkste veroorzakers van het probleem – de kerncentrales – onderdeel zijn van deze discussie.

U kunt de zienswijze radioactief afval van de Natuur en Milieufederaties en WISE hier downloaden (pdf).

– Meer informatie en achtergrond: www.wisenederland.nl
– Als u zelf actie wilt ondernemen, kunt u dat tot en met 10 november doen door een aparte zienswijze van WISE te ondertekenen en versturen.