Oproep tot frequenter maaien van gemeentelijke bermen

15 december 2014

Oproep tot frequenter maaien van gemeentelijke bermen

Namens Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren en KNNV afdeling Groningen heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen de Gemeente Groningen opgeroepen om de bezuinigingen op het maaibeheer van bermen nog eens tegen het licht te houden, en mogelijkheden te zoeken om frequenter beheer van de bermen mogelijk te maken.

De bezuinigingen hebben geleid tot gedeeltelijke braaklegging van bermen en minder frequent maaibeheer, ook binnen de gebieden die vallen onder de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur.

Op 10 december vergaderde de commissie Verkeer en Beheer van de Gemeente Groningen onder andere over de evaluatie ecologisch beheer van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. Naast de rapportage van een aantal uitgevoerde projecten en initiatieven stond ook de evaluatie van het sinds 2011 veranderde maaibeheer van gemeentelijke bermen op de agenda.

De effecten van dit maaibeheer zijn onderzocht door ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Koeman en Bijkerk. Het eindrapport van dit onderzoek over de effecten van het veranderd maaibeheer heeft ertoe geleid dat een aantal stadse groengroepen zich zorgen maken over de geconstateerde ecologische achteruitgang in deze bermen.

Lees hier de volledige inspraaknotitie namens de partijen.