Oproep aan Provinciale Staten: geen gigastallen in Vlagtwedde

21 december 2015

Oproep aan Provinciale Staten: geen gigastallen in Vlagtwedde

In een brief aan Provinciale Staten vragen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, IVN Bellingwedde en Milieudefensie Zuid-Oost Groningen niet in te stemmen met de plannen voor twee nieuwe gigastallen in Vlagtwedde. Volgens Gedeputeerde Staten van Groningen is zo lang met de bedrijven gepraat dat het niet meer fatsoenlijk zou zijn om nu nog nee te zeggen. Wij vinden dat daarmee de omwonenden in de kou worden gezet: hun zienswijzen zijn bij voorbaat kansloos.

Buijs Landbouw BV uit Rosmalen wil in Vlagtwedde een nieuw melkveehouderijbedrijf vestigen met 1150 melkkoeien en 840 stuks jongvee. Dat vergt een agrarisch bouwperceel (de grond waar de bedrijfsgebouwen op staan) van 10 ha: de grootte van 20 voetbalvelden, ofwel een dorp van 150 tot 200 woningen. Naast een jaarlijkse productie van 10 miljoen liter melk zal het bedrijf ook bijna 40.000 m3 mest produceren (meer dan 1000 vrachtwagens). De koeien komen niet buiten: dagelijks moet zo’n 80.000 kilo voer naar de koeien worden gebracht!

Ook melkveehouderijbedrijf Rass Future Farms BV wil uitbreiden: het huidige aantal van 120 melkkoeien wordt, als het aan het bedrijf ligt, verhoogd naar 560 melkkoeien en 420 stuks jongvee. Ook deze koeien lopen nooit in de velden rond.

Grote loodsen, opslagsilo’s voor het voer. Veel grote machines, veel transport. De koeien komen nooit buiten. Volgens ons zijn dit geen agrarische bedrijven meer, maar koeienfabrieken. Landbouw op een dergelijke industriële schaal en met een dergelijke industriële uitstraling hoort niet thuis op het platteland. Een industrieterrein van deze omvang zou er ook niet geaccepteerd worden. De Provincie moet niet meewerken aan de plannen.

Maar de Provincie heeft jaren met beide bedrijven onderhandeld en het vorige College van GS heeft toezeggingen gedaan. Daarmee is bij de bedrijven de verwachting gewekt dat de plannen door kunnen gaan. Het College van GS vindt het in strijd met het vertrouwensbeginsel om nu alsnog nee te zeggen tegen de plannen. Daarom vraagt het College aan de Provinciale Staten om de Provinciale Omgevingsverordening te veranderen.

Wij zijn het hier niet mee eens. In verkiezingstijd en in het collegeakkoord heeft de meerderheid van de provinciale politici de kiezers beloofd er alles aan te zullen doen nieuwe megastallen te voorkomen. Zou de bevolking erop mogen vertrouwen dat de politiek zich aan die belofte houdt? Het lijkt erop dat de toezeggingen van het vorige College aan de bedrijven zwaarder tellen voor GS. Of heeft dit te maken met het feit dat de omwonenden geen schadevergoeding kunnen claimen?

Provinciale Staten heeft een eigen verantwoordelijkheid en is niet gebonden aan de toezeggingen van het College. PS heeft geen concrete toezeggingen aan de bedrijven gedaan en heeft bij de bedrijven niet het vertrouwen gewekt dat hun medewerking aan de plannen verzekerd is. PS mag nu dus gewoon nee zeggen.

Natuurlijk mogen de buurtbewoners straks, wanneer het bestemmingsplan ter visie komt, een zienswijze indienen. Maar de vraag is of dat zin heeft en er dan alsnog naar hen geluisterd wordt. Die kans is zeer gering: als de politici zich achter het vertrouwensbeginsel blijven verschuilen, staat de bevolking buitenspel. De democratische rechten van de omwonenden worden met deze gang van zaken met voeten getreden. Wij vinden dat een beschamende vertoning.

Daarom roepen wij Provinciale Staten met klem op: zeg nee tegen het voorstel, werk niet mee aan deze gigastallen.
De brief aan de Provinciale Staten met de zienswijze