Oproep aan Economische Zaken en kolenbedrijven: geen belastinggeld voor ontbossing

27 maart 2017

Oproep aan Economische Zaken en kolenbedrijven: geen belastinggeld voor ontbossing

De natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart werden onthuld. Zij eisen dan ook van het ministerie van Economische Zaken en de kolenbedrijven dat zij de garantie afgeven dat biomassa voor bijstook alleen uit duurzaam beheerde bossen komt. Dat moet ook gelden voor restmateriaal zoals zaagsel. Dit is de harde afspraak die gemaakt is in het Energieakkoord.

Afspraak is afspraak
Vorige week bleek bij het uitonderhandelen dat niet alle partijen zich aan de afspraken houden. Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Wereldnatuurfonds, Milieudefensie en Greenpeace eisen dat binnen vier weken garanties worden afgeven en anders beraden zij zich op verdere stappen. Afspraak is afspraak.

Geen voorstander van biomassa-bijstook
De natuur- en milieuorganisaties zijn nooit groot voorstander geweest van biomassa-bijstook in kolencentrales en de subsidies die de centrales daar voor krijgen. Het liefst zien zij de kolencentrales vandaag nog sluiten vanwege hun grote bijdrage aan klimaatverandering. Biomassa-bijstook wordt gezien als onderdeel van de transitie naar duurzamere energieopwekking; volgens natuur- en milieuorganisaties leidt het niet tot een echte energietransitie.

Veel bereikt door het Energieakkoord
Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds en Greenpeace hebben in 2013 mede het Energieakkoord ondertekend. Daarmee is na 20 jaar stilstand de doorbraak voor windenergie op zee mogelijk gemaakt, zijn de ambities voor energiebesparing flink verhoogd, is de voorgenomen hoeveelheid bijstook van biomassa meer dan gehalveerd én is gewaarborgd dat deze biomassa alleen afkomstig mag zijn uit duurzaam beheerde bossen.