Oppositie wil extra maatregelen Energieakkoord

8 oktober 2015

Oppositie wil extra maatregelen Energieakkoord

De oppositie wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om de doelen van het Nationaal Energieakkoord te halen. Naar verluidt worden de doelen van het akkoord voor 2020 niet gehaald. Dit bericht het ANP. Volgens de NOS staat in de Nationale Energieverkenning (NEV) voor dit jaar dat de doelen voor energiebesparing en het aandeel duurzame energie voor 2020 bij lange na niet worden gehaald. Stientje van Veldhoven (D66) stelt dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) “de enige is die nog gelooft in het Energieakkoord.” Van Veldhoven wil meer geld voor het isoleren van huizen. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks wil nu maatregelen van het kabinet “in plaats van meer onderzoek en meer uitstel.” Ook SP’er Erik Smaling is van mening dat het Energieakkoord moet worden bijgesteld.

In het Energieakkoord hebben kabinet, vakbonden, werkgevers en milieubeweging in 2013 afspraken gemaakt over energiebesparing en schonere energie. In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14 procent zijn en drie jaar later 16 procent. in de Nationale Energieverkenning staat echter dat het aandeel duurzame energie in 2020 uitkomt op 11,9 procent. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lange procedures voor het bouwen van windmolens op land. Verder zou slechts iets meer dan de helft van de afgesproken energiebesparing worden gehaald.

Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, De Natuur en Milieufederaties, de Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en ODE Decentraal menen dat de geloofwaardigheid van het Energieakkoord in het geding komt. Zij vinden dat er dit jaar nog maatregelen moeten worden genomen. In april waarschuwde de Algemene Rekenkamer ook al dat de doelen voor duurzame energie onhaalbaar zouden zijn als er niet snel nieuwe maatregelen zouden worden genomen. Volgen de Rekenkamer zijn er miljarden euro’s extra nodig.

Minister Kamp wil tegenover het ANP niet reageren. Eerder gaf de minister aan dat de doelen van het Energieakkoord zouden worden gehaald. Vooral forse investeringen in windmolens zouden hiervoor zorgen.