Opnieuw in bezwaar en beroep tegen kolencentrale RWE

28 augustus 2012

Opnieuw in bezwaar en beroep tegen kolencentrale RWE

Namens de NMG, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Stichting WAD en twee Duitse natuurbeschermings-organisaties heeft de Waddenvereniging een bezwaarschrift ingediend tegen de in juni 2012 verleende
Natuurbeschermingswetvergunning voor de omstreden kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven. Deze overbodige en vervuilende centrale heeft, zowel tijdens de bouw als bij het gebruik, schadelijke gevolgen voor een aantal Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden en voor verschillende beschermde soorten.

Vernietiging Natuurbeschermingswetvergunning 2011
Nadat de Raad van State op 24 augustus vorig jaar de Natuurbeschermingswetvergunning had vernietigd, moest RWE een nieuwe vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe kolencentrale in de Eemshaven aanvragen. De provincie Groningen besloot dat de bouw van de centrale ondertussen gewoon (zonder vergunning) door kon gaan.

Passende beoordeling
Op 23 maart 2012 diende RWE de nieuwe vergunningaanvraag in. Met een nieuwe ‘passende beoordeling’, nieuwe onderzoeken en allerlei nieuwe plannen om natuurschade te compenseren. Deze nieuwe aanvraag nam onze bezwaren tegen de centrale echter niet weg: ondanks alle maatregelen zal de nieuwe centrale toch bijdragen aan een verdere achteruitgang van verschillende Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden, waaronder de Waddenzee en het Eems-Dollardestuarium, maar ook Drentse en Duitse veengebieden. Ook verschillende beschermde vogels, zeehonden, bruinvissen en vissen komen (nog verder) in de verdrukking. In onze brief van 14 mei 2012 hebben wij de provincie gevraagd geen vergunning voor deze schadelijke centrale te geven.

Op 19 juni kreeg RWE/Essent toch een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning. Daartegen heeft de Waddenvereniging, mede namens ons, bezwaar gemaakt. Wij zijn niet de enigen: de Provincie heeft inmiddels meer dan 6000 bezwaarschriften ontvangen. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van EL&I moeten nu een beslissing nemen op al die bezwaren.

Bouw gaat door
Wij verwachten dat de provincies onze bezwaren zo veel mogelijk zullen proberen te ontkrachten. Daarna kunnen wij opnieuw in beroep bij de Raad van State. Ondertussen gaat de bouw van de centrale, ondanks alle schadelijke gevolgen, gewoon door.

Hier kunt u het Bezwaarschrift lezen dat de Waddenvereniging, mede namens ons, heeft ingediend.