Openbaar debat Noordelijk Klimaat Perspectief

28 oktober 2011

Openbaar debat Noordelijk Klimaat Perspectief

Op donderdagavond 10 november organiseren de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe een openbaar debat over de toekomst van de energievoorziening in Noord-Nederland. Centraal staat de vraag welke bijdrage Noord-Nederland kan en wil leveren aan de nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen.

In gesprek
Uit de massale respons op de Grote Klimaatenqûete, die de Natuur en Milieufederaties al eerder organiseerden in samenwerking met het Dagblad van het Noorden, bleek al de grote betrokkenheid van de inwoners van Noord-Nederland bij de klimaatproblematiek. Daarom gaan we graag direct met u in gesprek over de energietoekomst van onze provincies.

Zoals het er nu voorstaat, gaan we de Europese klimaat- en energiedoelstellingen namelijk niet halen. We gebruiken nog teveel energie, bouwen extra energiecentrales die veel CO2 uitstoten en lopen bij de opwekking van duurzame energie ver achter op andere Europese landen.

Energiebesparing
Extra inspanningen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de schadelijke gevolgen van klimaatverandering mogelijk te maken, zijn noodzakelijk. Besparing staat hierbij voorop, maar hoever wilt u gaan? Op hoeveel daken willen we zonnepanelen en wie gaat dit betalen? Is er nog ruimte genoeg voor windmolens op land? Of plaatsen we ze liever op zee? Zijn er misschien andere alternatieven?

Welk energiebeleid dient Noord Nederland te voeren? Welke bijdrage wilt u daar zelf aan leveren? Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens het debat op 10 november, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Het debat vindt op 10 november van 20.00 uur tot 22.00 uur plaats in Party Town te Assen (bij het Verkeerspark), De Haar 1 – 1a.

Eric van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, zal de avond voorzitten. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Uitnodiging Openbaar Debat Noordelijk Klimaat Perspectief

Hieronder vindt u de resultaten van de Grote Klimaatenquête die de Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe hielden onder de lezers van het Dagblad van het Noorden en het Groene Peiler Panel.

Meer informatie

Resultaten Klimaatenquête van het Noorden, Groene Peiler (pdf)

Resultaten Klimaatenquête van het Noorden, Dagblad van het Noorden (pdf)