Onverminderd aandacht voor behoud van karakteristieke landschapselementen

17 november 2011

Onverminderd aandacht voor behoud van karakteristieke landschapselementen

Wat maakt onze provincie zo mooi? Vaak gaat het om kleine, historische landschapselementen, zoals wierden, oude dijken, een kleinschalige, middeleeuwse verkaveling, pingoruïnes en reliëf uit de ijstijd. Maar de boer moet met z’n tijd mee: telkens weer nieuwe, grotere machines zorgen er voor dat er steeds minder mensen nodig zijn in de landbouw. De kavels moeten steeds groter worden om de nieuwste machines efficiënt hun werk te laten doen. Maar dat betekent wel dat veel van die typische, kleine landschapselementen verdwijnen.

Tochten en Maren

In het wierden-landschap ten noorden van Appingedam – Delfzijl zie je nog veel kronkelende sloten (tochten) en vaarten (maren). En de oude, smalle wegen tussen de wierdedorpen kronkelen ook: die wegen zijn vaak langs de oude tochten en maren aangelegd. Die tochten en maren zijn heel oud. De eerste bewoners kwamen zo’n 500 voor Chr. naar het gebied. Het was toen een kweldergebied aan de rand van de Waddenzee, doorsneden door kronkelende geulen (prielen). Die prielen van toen zijn kronkelende tochten en maren van nu: meer dan 2500 jaar oud!

Ruilverkaveling

In het gebied ten noorden van Appingedam – Delfzijl wordt op dit moment een ruilverkaveling uitgevoerd. Dat geeft de boeren in het gebied niet alleen een goede mogelijkheid om zo veel mogelijk land dicht bij de boerderij te krijgen, maar het is ook een kans om percelen samen te voegen, zodat de grond makkelijker te bewerken is. Alleen zo blijft het boerenbedrijf ook in de toekomst economisch gezond. Maar dat betekent ook dat er veel oude sloten worden gedempt.

Aantrekkelijk landschap

Voor een mooi en levend platteland is het erg belangrijk dat het boerenbedrijf gezond blijft, maar het is ook erg belangrijk dat het landschap aantrekkelijk blijft. De Natuur en Milieufederatie vindt het zonde als in een korte tijd zo’n 2500 jaar geschiedenis uit het landschap verdwijnt. We volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet en maken regelmatig bezwaar tegen vergunningen voor het dempen van karakteristieke sloten.

Groephamstertocht

De gemeente Delfzijl heeft vorig jaar vergunning verleend voor het dempen van de Groephamstertocht, een kromme sloot bij Holwierde die al 2500 jaar bestaat. Daar hebben we bezwaar tegen gemaakt. De gemeente Delfzijl gaf ons gelijk en trok de vergunning in. Daar was de boer niet blij mee: hij ging in beroep bij de Rechtbank Groningen. Op 3 november 2011 deed de rechtbank uitspraak. Volgens de rechtbank is het inderdaad handiger voor de boer als de sloot gedempt wordt, maar is in dit geval het behoud van zo’n uniek landschapselement belangrijker. De Groephamstertocht mag niet worden gedempt.