Onderzoeksraad moet vinger aan de pols houden

11 maart 2015

Onderzoeksraad moet vinger aan de pols houden

De Dialoogtafel vindt het van groot belang dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen op een goede manier worden opgevolgd. De NMG neemt namens de Groningse natuur-, landschap- en milieuorganisaties deel aan de Dialoogtafel.

De voorzitter en vice-voorzitter van de Onderzoeksraad lichtten tijdens de Tafelvergadering van 9 maart hun rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen toe. De belangrijkste conclusie is dat veiligheid tot 2013 geen rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de gaswinning. Dit is instandgehouden doordat slechts een klein aantal partijen betrokken was bij de besluitvorming en daardoor geen tegengeluiden doorkwamen.

Ook constateert de Onderzoeksraad dat er onvoldoende aandacht is voor de invloed van de gaswinning op het gedrag van de bodem. Kennisontwikkeling heeft tot voor kort slechts in beperkte mate plaatsgevonden en kritische geluiden over de risico’s werden niet gehoord.

Daarnaast is er in de communicatie te weinig aandacht geweest voor de ongerustheid en onveiligheidsgevoelens van de inwoners.

Onafhankelijk
De Tafel heeft veel waardering voor het werk van de Raad. “Het is heel goed dat op een objectieve en onafhankelijke manier is teruggekeken naar de besluitvorming in het verleden. Maar het is nog belangrijker of de regering van vandaag zich houdt aan de aanbevelingen in het rapport”, aldus Tafelvoorzitter Jacques Wallage.

De Tafel zou daarom graag zien dat de Onderzoeksraad het onderwerp niet los laat. Volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de Raad kunnen de commissaris van de Koning en de Groninger burgemeesters hiertoe een verzoek indienen. De Tafel heeft op 13 maart in een brief aan de Commissaris van de Koning gevraagd zo’n verzoek in te dienen.

Meer informatie
Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Aardbevingsrisico’s in Groningen